Intervju

Foreldres BMI har stor innvirkning på barnas vekt i tenårene

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Livsstilsending hos mor

I den andre artikkelen undersøkte Næss hvor mye barnas vekt ble påvirket av foreldrenes livsstil. Hva skjer med ungdommene når det skjer en endring i vekt hos foreldrene i løpet av den perioden man går fra å være småbarnsforeldre til å ha ungdommer i huset? Denne studien ble publisert i BMJ Open i 2018.

- Den sterkeste sammenhengen fant vi om mor reduserte sin vekt med 2-6 kilo, da hadde barna en lavere BMI i tenårene enn gjennomsnittet. Vi fant ikke en slik sammenheng om mor hadde gått ned mye i vekt. En stor vektnedgang kan skyldes andre ting enn livsstilsendringer, så dette var ikke overraskende, sier Næss.

Næss fant ingen betydelig sammenheng om far gikk ned i vekt.

Hvis mor reduserte aktivitetsnivået sitt fra den tiden hun hadde små barn til de ble tenåringer, hadde dette en negativ innvirkning på ungdommenes vekt.

- Hva er årsaken til at mor påvirker mest?

- Det kan være at det er mor som har størst innflytelse på matvanene i hjemmet. Selv om far er med på å tilberede maten, er det kanskje mor som har hovedansvaret for hva som finnes i skapene? Mange kvinner er gjerne opptatte av hva de spiser, for ikke å øke vekten. Kanskje tilpasser de da kostholdet for sin egen del, noe som også resten av familien nyter godt av. Det å gå ned 2-6 kilo viser at man tenker på livsstil, og det kan involvere resten av familien, forklarer Næss.

Dataene til Næss viser at barn av foreldre med lav utdanning i gjennomsnitt har en høyere BMI enn barn med høyt utdannede foreldre. Dette er ikke noe nytt.

- Denne studien viste at i familier med lavt utdannede foreldre var det også slik at om mor gikk litt ned i vekt, hadde det betydning for barna. Om denne vektnedgangen er et resultat av en bevisst holdning mor har, drar altså barna nytte av dette uavhengig av mors utdanning. Det var fint å se, sier Næss.

Forrige side Neste side