Intervju

Forsker på søvnproblemer etter hjernerystelse

Hvordan kan en hjernerystelse påvirke søvn, utmattelse og kognitiv funksjon? Ved NTNU og St.Olavs Hospital i Trondheim pågår en studie om hjernerystelse. Målet er å finne ut hva som skjer om deltagerne må sove mindre enn vanlig flere dager på rad.

Studien pågår, men forskerne ønsker seg flere deltagere.

Ifølge psykologspesialist ved St. Olavs hospital, Alexander Olsen, er det mange tusen mennesker som får en hjernerystelse hvert år i Norge. Olsen er førsteamanuensis ved Institutt for psykologi ved NTNU. Han er også nevropsykolog ved St. Olavs hospital.

Rett etter at en hjernerystelse har skjedd, er det vanlig å oppleve plager som svimmelhet, hodepine, kvalme, lys- og lydømfintlighet og konsentrasjonsvansker. De fleste blir bra igjen etter noen dager eller uker.
- Men 20 prosent opplever å ha langvarige plager, sier han.
Hvis plagene varer i over tre måneder, defineres det som langvarige plager.

- Det er veldig individuelt hvilke plager man har, og hvordan de opptrer. Det vi ser, er at symptomene kan variere fra dag til dag. Det varierer, men henger sammen. Det gjør det vanskelig å behandle og å gi diagnose, sier Olsen.

Mer sårbare for søvn?

En utfordring som mange har, er altså med søvn. Langvarige plager etter en hjernerystelse kan påvirke søvnen og kan føre til dårlig søvnkvalitet. Forskerne tror at mennesker med langvarige plager etter hjernerystelse kan være mer sårbare for de negative effektene av søvnmangel. Det er dette Olsen og kollegene skal undersøke i den pågående studien.

At det er en sammenheng, har de allerede vist i andre studier. En studie fra 2020 viser at det er vanligere å ha søvnplager og søvnvansker etter en hodeskade, enn det er etter en annen type skade et annet sted på kroppen.

- I en oppfølgingsstudie til denne fant vi at de som har hatt en lett hodeskade/hjernerystelse og hadde dårlig søvnkvalitet, i større grad hadde kognitive vansker og psykiske helseplager enn i en kontrollgruppe med ortopediske skader. Det ser dermed ut til at det å ha en hodeskade og ha søvnvansker i tillegg, gir en dobbel negativ effekt. De forsterker hverandre.

Og nå skal søvn undersøkes enda nærmere:

- Vi har observert at det er mer vanlig med dårlig søvn i denne gruppa, og at det ser ut som det har en negativ effekt. Nå vil vi ta det et steg videre, sier Olsen.
I den nye studien skal forskerne se hva som faktisk skjer hvis de ber noen som har hatt en hjernerystelse, om å sove mindre enn det de gjør til vanlig.

Neste side