Nyhetsartikkel

Forskere bak artikler om at nikotin er gunstig ved covid-19 med knytninger til tobakksindustrien

Flere vitenskapelige artikler som har antydet at røykere har mindre sannsynlighet til å bli syke med covid-19, har blitt diskreditert som følge av forfatternes knytninger til tobakksindustrien.

Dette ifølge etterforskende journalistikk som er publisert i British Medical Journal i juni 20211.

Journalistene som skrev artikkelen, har rapportert om økonomiske forbindelser mellom visse vitenskapelige forfattere av forskningsartikler om covid-19 og e-sigarett- og tobakksindustrien. Disse knytningene var ikke oppgitt av forfatterne.

Studier om nikotin og covid-19

I april 2020 antydet to franske studier at nikotin kunne ha en beskyttende effekt mot covid-19. Resultatene ble gjengitt i medier verden over og førte til bekymring for at tiår med arbeid for å begrense tobakksbruk skulle undergraves. Disse funnene har siden blitt tilbakevist, og flere studier har vist at røyking er forbundet med økt risiko for å dø av covid-19.

Journalistene som skrev saken for BMJ i juni 2021, fant at en av artikkelforfatterne bak de franske studiene tidligere har mottatt økonomisk støtte fra Council for Tobacco Research, hvis formål er å finansiere forskning som kan så tvil om farene ved røyking og fokusere på de positive effektene av nikotin.

Oppga ikke interessekonflikter

I april 2020 ble det publisert en "nikotinhypotese" i et lederinnlegg i tidsskriftet Toxicology Reports. En av forfatterne var tidligere medlem av Philip Morris International`s Scientific Advisory Board. En annen var leder for et laboratorie som tidligere har mottatt økonomisk støtte fra selskapet som er markedsledende for e-sigaretter i Hellas og eksklusiv distributør av British American Tobacco`s nikotinleveringssystemer.

Forfatterne oppga ikke at de hadde mottatt slik støtte i sine publiserte, vitenskapelige artikler.

I mars 2021 ble en artikkel trukket fra juliutgaven av European Respiratory Journal. To av forfatterne av den aktuelle artikkelen hadde ikke oppgitt interessekonflikter. Artikkelen som ble trukket, hadde funnet at nåværende røyking ikke var forbundet med negativt utfall hos pasienter som ble innlagt på sykehus med covid-19. Den hevdet også at røykere hadde lavere risiko for å få viruset.

Investerer i covid-19/nikotinhypoteser

BMJ-artikkelen beskriver videre hvordan blant annet Foundation for a Smoke Free World har investert tungt i covid-19/nikotinhypoteser. Dette er en non-profit organisasjon etablert av tobakksprodusenten Philip Morris International in 2017. I juni 2020 satte de av 900 000 euro til forskning "for å bedre forstå forbindelsen mellom røyking og/eller nikotinbruk og covid-19 infeksjon og utfall".

Organisasjonen uttalte at pandemien tilbød både en mulighet og en utfordring for enkeltpersoner til å slutte å røyke eller gå over til nikotinprodukter med redusert risiko.

"If anyone is going to take away our business, it should be us," skrev en leder for British American Tobacco i 1992 i en korrespondanse som ble funnet av forskere ved University of California. I 2021, midt i en global lungesykdomspandemi, presser tallene fra tobakksindustrien i økende grad historien om at nikotin er løsningen på en avhengighet de selv skapte, med sikte på å overtale beslutningstakere til å gi dem god plass til å markedsføre sine "røykfrie" produkter. Dette gjør studier av nikotinens hypotetiske dyder, svært velkomne, konkluderer forfatterne av den ferske BMJ-artikkelen.

Kilder

Referanser

  1. Horel S, Keyzer T. Covid 19: How harm reduction advocates and the tobacco industry capitalised on the pandemic to promote nicotine. BMJ 2021. www.bmj.com