Nyhetsartikkel

Genmodifisert mat i Norge

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Få krav til vurdering av helse- og miljørisiko i USA

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

- Hvorfor er regelverket på dette området så mye strengere i Norge enn det er i USA?

- Både Norge og EU har regelverk som er basert mye på det samme. Hver sak vurderes opp i mot helse og miljøeffekter. Genteknologiloven sier i tillegg at vi i Norge skal vurdere om GMO-produkter er bærekraftige, samfunnsnyttige og etisk forsvarlige. Fra og med 2015 kan hvert enkelt EU-land også forby dyrking av en GMO som er godkjent i EU, av såkalte sosioøkonomiske grunner. I USA er det ingen spesielle regler som gjelder fordi en plante er genmodifisert. De sier at om soya som er genmodifisert, er "vesentlig lik" vanlig soya bortsett fra det genet som er satt inn, kan den regnes som trygg. Hvorfor det er slik? Det skyldes press fra industrien. EU legger mer vekt på at dette er en veldig kraftfull teknologi som kan gi store eller uventede forandringer i et produkt, og at hver enkelt GMO derfor skal vurderes særskilt. Et eksempel fra USA er en type soya som er genmodifisert slik at den inneholder 20-30 prosent stearidonsyre, en fettsyre som ikke finnes i vanlig soya. Dermed er planten vesentlig forandret. Myndighetene regner det likevel som trygt, ettersom det finnes andre planter som også inneholder stearidonsyre, selv om det ikke er like mye. Det høres ikke ut som en god vitenskaplig vurdering. Slike avgjørelser har skapt endel oppstyr, fordi ikke alle er enige i at det er ok. I USA stilles det ingen krav til særskilt vurdering av helse- og miljørisiko ved bruk av en plante fordi det er en GMO. Men det kan være andre forhold ved produktene som gjør at noen krav stilles under annen lovgivning. For eksempel vurderer EPA, USAs natur- og miljøbyrå, GMO-er som produserer insektgift, fordi de lager et insektmiddel. Det er også en ordning der GMO-produsenter kan sende inn en frivillig helserisikovurdering til FDA, det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet, sier Utskarpen.

Forrige side Neste side