Nyhetsartikkel

Genmodifisert mat i Norge

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Uenighet blant forskere

- Er planter eller produkter av planter som er genmodifiserte, helseskadelige?

- Det er det umulig å gi et generelt svar på. Det er gjort endel forskning på dette, men det er forsket for lite på det og det er uenigheter om tolkingen av data og hvilke metoder som bør brukes. Det finnes ingen vitenskapelige studier av mennesker som har spist GMO over tid. Ett problem med å gjennomføre denne typen studier er at det kan være uetisk å gjøre slik forskning på mennesker når man ikke vet nok om risikoen de eventuelt utsettes for, men det er heller ikke gjort befolkningsstudier. Det er vanskelig fordi det ikke er noe krav til merking av genmodifisert mat i USA, der slik mat er mest vanlig. EU anbefaler 90-dagers fôringsforsøk på rotter, men det er ikke et krav. Mange studier er gjort med planter som ikke er sprøytet med sprøytemiddelet de er genmodifisert for å tåle, og gjenspeiler derfor ikke virkeligheten. Det etterlyses også forsøk som går over hele levetiden til forsøksdyrene. I noen studier på dyr ser man endringer som kan være tegn på toksisitet, men forskere er uenige om hva det betyr i praksis. Ingenting tyder på at det er akutt giftig. Helsefaren har heller ikke vært den største bekymringen, sier Utskarpen.

- Hva er den største bekymringen?

- Miljøkonsekvensene og endret dyrkningspraksis med resistent ugress og økt sprøytemiddelbruk i kjempestor skala på store områder. I tillegg kommer bekymringen for hvordan det påvirker andre organismer. I USA er det et problem at pollen fra en genmodifisert avling spres med vinden til avlinger som ikke er genmodifiserte. Mange bønder som ikke bruker GMO-planter, har i slike tilfeller blitt saksøkt av GMO-produsenten, sier Utskarpen.

Forrige side Neste side