Informasjon

Genterapi

Genterapi er overføring av genetisk materiale til celler for å behandle sykdom eller å påvirke biologiske funksjoner.

Temaside om Korona

Artikkelen er basert på informasjon fra National Library of Medicine og Bioteknologirådet.

Hva er genterapi?

Ideen om genterapi ble lansert allerede i 1960, men den første godkjente utprøvingen fant ikke sted før i 1990. Genterapi er en eksperimentell teknikk som bruker gener til å behandle eller forebygge sykdom. I fremtiden kan denne teknikken gjøre det mulig for leger å behandle tilstander ved å plassere et gen inn i en pasients celle istedenfor å bruke medikamenter eller kirurgi. Genterapi er under utvikling, og forskerne tester ulike metoder for genterapi, som å:

  • erstatte et mutert gen som forårsaker sykdom, med en sunn kopi av genet.
  • inaktivere, slå ut, et mutert gen som fungerer feil.
  • introdusere et nytt gen i kroppen for å bekjempe en sykdom.

Selv om genterapi er en lovende behandlingsmulighet for en rekke tilstander som arvelige sykdommer, noen krefttyper, visse virusinfeksjoner, så er teknikken fortsatt risikofylt og under utvikling for å gjøre den sikker og effektiv. Genterapi testes for tiden kun på sykdommer som det ikke finnes noen annen behandling for.

Neste side