Nyhetsartikkel

Gjenoppretter hørsel ved hjelp av stamceller

Ved hjelp av stamceller har forskere klart å gjenopprette hørsel ved en vanlig form for hørselstap. Resultatene er så langt kun vist i dyreforsøk.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Forskerne håper at dette gjennombruddet skal føre til nye behandlingsmetoder i fremtiden.

Ifølge Medical Research Council har forskere fra University of Sheffield`s Department of Biomedical Sciences, utviklet en metode som kan forandre humane embryonale stamceller til celler som finnes i det indre øret.

Ørecellene ble transplantert inn i døve ørkenrotter. I gjennomsnitt ble det oppnådd en funksjonsforbedring på ca. 46 prosent. Forbedringen var tydelig ca. 4 uker etter at cellene ble transplantert. Ifølge forskerne tilsvarer det en bedring fra at du er så døv at du ikke hører når en lastebil kjører forbi, til etter transplantasjonen å være istand til å følge med på en samtale.

Les mer om øret her.

Ulik effekt av behandlingen

Den typen hørselstap som forskerne bak denne studien fikk behandlet, ligner på en tilstand hos mennesker som blir kalt auditiv nevropati, en form for døvhet hvor skaden oppstår i hørenerven (nervus cochlearis). Denne nerveskaden er årsaken til døvhet i 15 prosent av tilfellene med stort hørselstap i verden.

- Vi har utviklet en metode som fikk humane embryonale stamceller til å produsere både hårceller og nerveceller (viktige celletyper i det indre øret), men vi transplanterte bare nervecellene. Vi brukte en teknikk kalt auditory brainstem evoked responses (ABR), som måler om hjernen kan oppfatte et elektrisk signal etter lydstimuli. Responsen hos de behandlede dyrene var mye bedre enn hos de som var ubehandlet, selv om rekkevidden av forbedringen varierte mye. Noen hadde veldig god effekt av behandlingen, mens andre hadde liten effekt av behandlingen, sier en av forskerne til MRC.

Behov for mer forskning

Auditiv nevropati er en form for døvhet hvor problemet er dårlig overføring av nervesignaler fra hårcellene og hjernen. Hvert tiende tilfelle av alvorlig tap av hørsel, skyldes at de nervecellene som skal fange opp lydbølger og sende dem videre til hjernen, er skadet. Noen kan være født med tilstanden, og noen tilfeller er forårsaket av en genetisk defekt, men det er økende bevis for at miljøfaktorer, som gulsott ved fødselen, og det å bli eksponert for mye støy senere i livet, spiller en viktig rolle - i alle fall som risikofaktor.

Forskerne understreker at det er behov for mer forskning på dette området, blant annet med tanke på langtidsresultat og sikkerhet. De ønsker også å se nærmere på om de som har mer omfattende skader, kan ha behov for cochleaimplantat for å kompensere for mangelen på hårceller. Hos disse pasientene er det mulig at stamceller bør gis i kombinasjon med et cochleaimplantat.

Se også vår animasjon om cochleaimplantat:

Kilder

Referanser

  1. Human stem cells may hold cure for common form of deafness - 12. september 2012 www.mrc.ac.uk