Nyhetsartikkel

Gratulerer Danmark!

Oversettelsen av NEL til dansk er nå avsluttet. Lægehåndbogen er nå blitt 100% dansk. NHI skal fortsatt drifte Lægehåndbogen i minst 1 år videre. Samarbeidet mellom de to redaksjonene fortsetter.

Dette er hva den danske redaksjonen selv skriver i sitt nyhetsbrev:

Lægehåndbogen – nu 100% dansk

1. april kom vi i hus. Arbejdet med at oversætte, opdatere og tilpasse de mange artikler er nu afsluttet efter 2½ år. Vi har været igennem 6.000 artikler – nogle er forblevet upublicerede, fordi de ikke var aktuelle for Danmark, andre er helt omskrevet, og endelig er det blevet til 300 helt nye artikler. Og billedmaterialet er blevet næsten fordoblet i Lægehåndbogen i forhold til udgangspunktet i NEL.

Den sidste milepæl for lokaliseringsfasen og dokumentationen for færdiggørelsen blev fremsendt til Danske Regioner d. 31. marts, som dagen efter kvitterede med overrækkelse af verbale roser i anerkendelse af, at vi har nået det til tiden - og kommet i mål 6 måneder før. Chefkonsulent Martin Bagger Brandt skrev "På Danske Regioners og egne vegne skal I have et tillykke med dette flotte forløb og Lægehåndbogens første fødselsdag på 100 % dansk grund"

Vi iler med at sende roserne videre til de mange engagerede redaktører.

10-dobling og stor tilfredshed

Lægehåndbogen havde i marts 2011 230.000 unikke brugere. Det er en fordobling af brugertallet på det sidste halvår og en 10-dobling fra april 2009, hvor vi begyndte at måle statistik på brug af Lægehåndbogen. Den store stigning i brugere skyldes formentlig et øget antal ikke-sundhedsfaglige brugere. Top 10 over de mest sete artikler i de sidste 6 måneder var således udelukkende borgerartikler. En just gennemført brugerundersøgelse på Lægehåndbogen bekræfter denne tendens: Ud af 774 besvarelser var de 174 læger og 592 fra borgere/andre sundhedsfaglige.

Brugerundersøgelsen viste i øvrigt stor tilfredshed både hos borgere og sundhedsfaglige. Den primære målgruppe for Lægehåndbogen, de praktiserende læger, er generelt de mest tilfredse af de lægefaglige profiler i undersøgelsen. Resultaterne fra brugerundersøgelsen peger også på, at indholdet bør målrettes mere til de specifikke brugergrupper. Især borgergruppen forvirres af de lægefaglige udtryk/latin i de sundhedsfaglige artikler og oplever, at indholdet primært henvender sig til læger/sundhedsfaglige. Dette understøtter tiltaget om at udvikle en selvstændig patienthåndbog.

Patienthåndbogen på trapperne

Brugerundersøgelser og andre tilbagemeldinger har bevist behovet for at udvikle et særskilt website, hvor det patientrettede indhold fra Lægehåndbogen præsenteres på en ny og mere målrettet måde. Redaktionen er allerede gået i gang med dette arbejde, og vi forventer at kunne præsentere det nye website med arbejdstitlen ”Patienthåndbogen” i løbet af det kommende efterår.

Den fremtidige drift af Lægehåndbogen

Lægehåndbogens redaktion har op til 1. april 2011 arbejdet målrettet med at udbrede kendskabet til Lægehåndbogen, og udbredelsen er fortsat et fokusområde. I den fremadrettede drift vil vi også have fokus på at udbygge samarbejdet med de videnskabelige selskaber inklusiv DSAM og PLO. Dette samarbejde skal medvirke til at sikre, at Lægehåndbogens faglige indhold også i fremtiden lever op til sin høje faglige standard, og at indholdet er opdateret med den nyeste viden indenfor de specifikke terapiområder. Sekretariatet og den primære redaktion forventer at komme med en orienterende mail om det videre driftsforløb i løbet af maj måned til alle de redaktører, der har sagt ja til at fortsætte i driftsperioden.

Lægehåndbogen - mobil og på Facebook

Lægehåndbogen og den kommende Patienthåndbog bør være tilgængelig for alle brugere. Vi undersøger derfor pt. mulighederne for at udvikle en mobilløsning til Lægehåndbogen og ligeså gøre det muligt for brugere af de nye ”smartphones” at kunne hente Lægehåndbogen som ”app”. På samme måde ønsker vi at gøre Lægehåndbogen tilgængelig på sociale medier som f.eks. Facebook.

Venlig hilsen

Lægehåndbogens sekretariat
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf. dir. 35 44 82 94
Fax: 3544 8502
Mail: ada@dadl.dk