Nyhetsartikkel

Håndartrose er arvelig

Genene spiller en viktig rolle om du får diagnosen håndartrose eller ikke. Det viser en norsk og svensk tvillingstudie.

I denne studien sammenlignet forskerne eneggede og toeggede tvillinger for å finne ut hvilken rolle genene har for å få sykdommen håndartrose.

Studien, som er publisert i Osteoarthritis Cartilage1, er utført ved Lund universitet i samarbeid med Folkhelseinstituttet.

Ømme ledd

Håndartrose er en vanlig, kronisk leddsykdom som gir hevelse, ømhet og stivhet i fingerleddene.

Håndartrose er gjerne smertefullt, men smertene vil ofte variere og være mest intense når man har aktiv betennelse. Når betennelsen roer seg, vil det være mindre smertefullt, men bevegeligheten i leddene kan bli dårligere.

I denne studien var 60 000 tvillinger i alderen 35 år og eldre involvert. Fra før vi vet at eneggede tvillinger deler 100 prosent av sine gener, mens for toeggede er det likt som hos vanlige søsken - altså i gjennomsnitt 50 prosent av genene.

Høy arvelighet

- I tvillingstudier kan vi utnytte denne forskjellen i genetikk til å studere hvor genetisk betinget, eller arvelig en sykdom eller tilstand er, sier forsker og førsteforfatter Karin Magnusson som er tilknyttet både FHI og Lunds Universitet i en nyhetsmelding fra FHI2.

- Vi vet for eksempel at øyefarge har en arvelighet på 98 prosent, mens kreft har en arvelighet på 33 prosent, forklarer Magnusson.

Resultatene fra studien viser at håndartrose har en arvelighet på mellom 48 og 87 prosent.

Ifølge forskerne er dette høyt hvis man sammenlignet med arvelighet på øyefarge og kreft. 

Referanser

  1. K Magnusson, A Turkiewicz, et.al. The genetic contribution to hand osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage 2022. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  2. Genetikk kan forklare hvorfor mange får håndartrose, FHI, 2022 www.fhi.no