Nyhetsartikkel

Har funnet en årsak til Type 1-diabetes

Forskere fra Bostons Children`s Hospital har funnet en sentral årsak til type 1-diabetes. De mener funnet gjør det realistisk å tro at det ikke er lenge til sykdommen kan kureres.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge Boston Children`s Hospitals egen forskningsblogg, Vector. (Boston Children`s Hospital`s science and clinical innovation blog)1.

En av forskerne, Paolo Fiorina, sier følgende til Vector: - Jeg tror ikke det er lenge før vi kan kurere diabetes med en rekke ulike behandlingsmetoder, avhengig av pasientens behov. Hvis de riktige screening-teknikkene for diabetes blir utviklet, kan det være mulig at vi i mange tilfeller kan hindre at sykdommen utvikler seg hos barn. Fremtiden innen diabetesbehandling er svært spennende, sier han.

Ingen kur per i dag

I flere tiår har personer med type 1-diabetes brukt insulininjeksjoner mange ganger i døgnet for å regulere blodsukkeret. Til tross for at slik behandling blir stadig bedre, er det vanskelig å regulere blodsukkeret fordi man må ta høyde for en rekke faktorer som kan variere fra dag til dag. Senfølgene ved sykdommen kan være mange, blant annet hjerte- og nyresykdom, kroniske smerter, nyresvikt og blindhet.

Selv om man ved insulininjeksjoner eller insulinpumpe kan håndtere sykdommen, finnes det per i dag ingen helbredende kur mot type 1-diabetes.

Transplantasjon

Forskerne ved Boston Children`s Hospital som har gjort dette funnet, forsker på molekylære forklaringer på hva det er som utløser diabetes fra begynnelsen av, en kunnskap som potensielt kan føre frem til en kur. Forskere har lenge eksperimentert med transplantasjon av insulinproduserende øyceller. Dette skjer ved at insulin-øyceller fra en avdød donor blir injisert i portvenen til mottagerens lever. Når øycellene er på plass i leveren, begynner de å produsere insulin slik de vanligvis gjør i bukspyttkjertelen, og det er ikke lenger behov for å injisere insulin. Resultatene av slike transplantasjoner har vært blandet. Til og med når transplantasjonen har vært en suksess, kreves immundempende medisiner for å hindre immunforsvaret i å angripe og ødelegge de nye insulinproduserende cellene. Mange mener at man bytter et onde mot et annet, ettersom bruk av immundempende medisiner også gir en rekke negative følger.

Avdekket et reaksjonsmønster som utløser T-cellenes angrep

Både type 1-diabetes og en potensiell kur ved hjelp av transplantasjon møter altså det samme problemet - immunforsvaret angriper de insulinproduserende øycellene. - For å kurere diabetes må vi finne ut nøyaktig hvorfor dette skjer, og så forhindre at det skjer, sier Fiorina til Vector.

Forskerne studerte flere hundre reaksjonsveier hos dyr med diabetes. Der klarte de å isolere et molekyl - kjent som ATP/P2X7R - som utløser T-cellenes angrep på bukspyttkjertelen, noe som fører til at kjertelen ikke lenger kan produsere insulin. - Ved å identifisere denne tidlige mekanismen i kroppen som utløser en autoimmun reaksjon, har vi funnet årsaken til diabetes. Nå som årsaken er identifisert, kan vi nå fokusere på behandlingsalternativ. Vi utforsker alt fra medikamentell behandling til transplantasjoner som krever mindre immundempende medisiner, sier Fiorina til Vector.

Kilder

Referanser

  1. Underwood T. Silencing immune attacks in type 1 diabetes. Vector - Boston Children`s Hospital`s science and clinical innovation blog 2013.
  2. Vergani A, Fotino C, D`Addio F, Tezza S, Podetta M, Gatti F, Chin M, Bassi R, Molano RD, Corradi D, Gatti R, Ferrero ME, Secchi A, Grassi F, Ricordi C, Sayegh MH, Maffi P, Pileggi A, Fiorina P.. Effect of the Purinergic Inhibitor Oxidized-ATP in a Model of Islet Allograft Rejection. Diabetes 2013. diabetes.diabetesjournals.org