Nyhetsartikkel

Har identifisert nevroner som er involvert ved overdosedødsfall

Forskere har ved studier på mus funnet hvordan blokkering av opioidreseptorer i spesifikke nevroner kan gjenopprette pusten under en overdose.

Dette ifølge en studie som ble publisert i juni 2021 i Proceedings of the National Academy of Sciences1, og en pressemelding på nettsidene til Salk Institute for Biological Studies2.

Det har lenge vært kjent at overdosedødsfall ved opioider er forårsaket av blokkering av hjernens pustesenter, men mekanismene bak dette har ikke vært forstått. I den aktuelle studien har forskerne identifisert en gruppe nevroner i hjernestammen hos mus som spiller en nøkkelrolle i denne prosessen.

Les også:Opioidforgiftning, overdoser

 

Kan bidra til bedre behandling

Når bestemte reseptorer i disse nevronene trigges, forårsaker dette en undertrykking av pustefunksjonen, noe som kan føre til overdosedød. Blokkering av de samme reseptorene kan føre til at pustefunksjonen gjenopprettes.

I en uttalelse i pressemeldingen sier forfatterne av studien at denne kunnskapen kan bidra til bedre behandlingsalternativ ved pusteproblemer ved opioidoverdose.

I løpet av 2020 døde mer enn 93 000 personer i USA av overdose. Omtrent 60 prosent av disse var tilskrevet opioider - særlig fentanyl.

Opioider virker ved å binde seg til proteiner på nerveceller kalt opioidreseptorer og deretter hemme deres aktivitet. På nåværende tidspunkt er nalokson det eneste medikamentet som er kjent for å blokkere effekten av opioider og reversere en overdose. Men nalokson har begrensninger, inkludert kort varighet som krever at det må gis flere ganger. I tillegg virker det på hele kroppen. Det vil si at det blokkerer opioidreseptorer i hele kroppen, også de som kontrollerer smerte.

Les også: Opioider mot langvarige smerter: - Det finnes alternativer

 

Reverserte prosessen 

Formålet med studien var å lete etter bestemte nevroner i hjernen som også har opioidreseptorer. Forskerne identifiserte en gruppe nevroner som innehar en bestemt type opioidreseptorer som befinner seg i hjernestammens pustesenter. De karakteriserte deretter hva slags rolle disse nevronene spilte ved opioidinduserte pusteproblemer.

Mus som var genetisk manipulert til å mangle opioidreseptorer i disse nevronene, fikk ikke pusten forstyrret da de ble eksponert for morfin, slik mus i kontrollgruppa gjorde. Forskerne fant også at mus fikk symptomer på pusteproblemer lik de som oppsto ved opioidoverdose, når disse reseptorene ble stimulert uten at musen fikk opioider.

Forskerne så også på ulike måter å reversere prosessen på. Dette gjorde de ved å behandle mus som hadde fått overdose med opioider med kjemiske forbindelser som var rettet mot andre reseptorer på de samme nevronene. Disse spilte motsatt rolle - de aktiviserte istedet for å hemme dem. De fant fire ulike kjemiske forbindelser som aktiverte disse nevronene og brakte tilbake pustefunksjonen. Til forskernes overraskelse ble gjenopprettelse av pust oppnådd hos nær 100 prosent av musene.

Les også: Nesespray mot overdose - stadig flere får tilgang

 

Fremtidige studier

Forskerne vil nå se på om også andre cellegrupper spiller en rolle ved opioidinduserte pusteproblemer. Fremtidige studier vil også se på forbindelsen mellom regulering av pust og smerteoppfatning i hjernen, og potensielt åpne døren for å utvikle mer målrettede behandlinger.

I pressemeldingen sier de at de håper å forklare skillet mellom smerteregistrering og pustefunksjon på et molekylært eller mikrokretsnivå. Ved å gjøre det, kan de forsøke å gjenopprette pusten uten å påvirke de smertelindrende effektene av opioidene, sier de.

Kilder

Referanser

  1. Liu S, Kim D, Oh TG, Pao GM, Kim JH, Palmiter RD, Banghart MR, Lee KF, Evans RM, Han S. Neural basis of opioid-induced respiratory depression and its rescue. PNAS 2021. www.pnas.org
  2. The Salk Institute for Biological Studies: Researchers identify neurons involved in overdose deaths www.salk.edu