Nyhetsartikkel

Har kvinner lavere "normalt" blodtrykk enn menn?

Høyt blodtrykk er forbundet med hjerte- og karsykdom, men kanskje bør kvinner få behandling ved lavere trykk enn menn?

Temaside om Korona

Det hevder iallfall forskere bak en studie publisert i tidsskriftet Circulation1

Blodtrykket angis med to tall atskilt av en skråstrek. Overtrykket er trykket i arteriene når hjertet trekker seg sammen og skyver ut blod, og kalles også det systoliske trykket. Undertrykket er trykket i arteriene mellom hjerteslagene, altså når hjertet hviler. Dette trykket kaller vi det diastoliske trykket.

Risikofaktor for hjertesykdom

Forskerne bak studien i tidsskriftet Circulation skriver at i mange år har 120 mmHg blitt ansett som den normale øvre grensen for systolisk blodtrykk hos voksne. Vedvarende forhøyninger over denne grensen fører til hypertensjon - som er kjent som den viktigste risikofaktoren for hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjerneslag.

I Norge er kriteriet for mild hypertensjon at blodtrykket er høyere enn 140-159/90-99 (systolisk over diastolisk).

- Men når en vurderer blodtrykket, må det ses i sammenheng med andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Jo flere risikofaktorer man har, jo lavere setter man grensen for høyt blodtrykk. Legen må beregne totalrisikoen. Slik sett så øker risikoen når det systoliske blodtrykket overstiger 120 mmHg, sier medisinsk sjef og ansvarlig redaktør for NEL og NHI.no, Terje Johannessen. 

Lavere terskel for kvinner

I den aktuelle studien i Circulation har forskerne undersøkt blodtrykksmålinger fra fire kohortstudier som tilsammen inkluderer mer enn 27 000 deltakere, hvorav 54 prosent var kvinner.

Forskerne kom fram til dette: mens 120 mmHg var terskelen for risiko hos menn, var 110 mmHg terskelen for risiko hos kvinner. Et systolisk blodtrykksnivå som var høyere enn disse terskelverdiene, var altså forbundet med risiko for å utvikle ulike typer kardiovaskulær sykdom, inkludert hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjerneslag.

Sammenlignet med menn, fant forskerne altså ut at det for kvinner skulle et lavere blodtrykksnivå til for at det ga en økt risiko for kardiovaskulær sykdom.

Forskerne skriver i en nyhetsmelding2 at de må tenke nytt rundt det de tror er et normalt blodtrykk. De skriver at om det ideelle fysiologiske blodtrykksområdet virkelig er lavere for kvinner enn menn, må tilnærmingen til behandling av høyt blodtrykk vurderes på nytt. Forskerteamet skal nå undersøke dette spørsmålet nærmere. 

Ifølge forskerne kan en årsak til disse kjønnsforskjellene være at blodårene til kvinner eldes raskere enn menn.

- En langvarig diskusjon

Steinar Madsen, lege og medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, mener tallene som kommer fram i studien for så vidt er interessante. 

– Men neppe et tilstrekkelig grunnlag for å innføre ulike blodtrykksgrenser for menn og kvinner. Og etter min mening neppe riktig å innføre ulike behandlingsmål for menn og kvinner, sier han.

Han forteller at det har vært en langvarig diskusjon om hva som er riktig behandlingsgrense – i Norge sier Helsedirektoratets retningslinjer at behandling skal vurderes ved systolisk blodtrykk over 140 mmHg. Andre retningslinjer angir at blodtrykket bør senkes til 130 systolisk. 

- Jeg tror retningslinjene er et fornuftig kompromiss mellom gjennomførbarhet og presisjon. Det beste kan bli det godes fiende!

Madsen sier at studien beskriver en forskjell på relativ og absolutt risiko.

- Den relative risikoen for kvinner ser ut til å øke mer med økende blodtrykk enn for menn – men menn har en betydelig høyere absolutt risiko enn kvinner uansett blodtrykksnivå og tilstand – unntatt for slag, sier han. 

Kilder

Referanser

  1. Hongwei Ji, Teemu J, et.al.. Sex Differences in Blood Pressure Associations With Cardiovascular Outcomes. Circulation 2021. doi:https://doi.org/10.1161
  2. https://www.cedars-sinai.org/newsroom/women-have-a-lower-range-of-normal-blood-pressure-than-men/