Intervju

Har selv hatt polio: Intervju med Claus Ola Solberg

- Vaksinering mot polio må pågå til sykdommen er utryddet i alle land, sier Claus Ola Solberg. Han fikk selv polio som 17-åring, og har siden stått i frontlinjen i kampen for å utrydde infeksjonssykdommer som polio.

Claus Ola Solberg døde i oktober 2014.

Det er flere år siden Claus Ola Solberg (83) ble pensjonert fra stillingen som overlege ved Haukeland Universitetssykehus, men som professor emeritus underviser han fortsatt studenter og behandler pasienter. I løpet av karrieren har han hatt en lang rekke verv og fått flere utmerkelser for sitt arbeide innen infeksjonsmedisin - både nasjonalt og internasjonalt. Blant disse er utnevnelsen "Ridder av 1.klasse av Den Kongelige Norske Sankt Olavs Orden for medisinsk innsats" i 2001, og WHOs Certificate of Appreciation for hans bidrag til suksessen med å redusere forekomsten av polio, en utmerkelse han ble tildelt i 2002.

Les også vårt portrettintervju med Claus Ola Solberg

-En av menneskenes storbedrifter - trolig den største

- Hva slags betydning har poliovaksinen hatt på verdensbasis?

-Den har hatt en svært stor betydning, for å si det pent. Det viktigste tiltaket med hensyn til infeksjonssykdommer er å forebygge, og vaksinasjon har en særdeles viktig plass når det gjelder å hindre spredning av virusinfeksjoner. I 1988 ble det rapportert ca. 350 000 poliomyelitt-tilfeller med lammelser til WHO. Etter 15 års iherdig vaksinasjon mot sykdommen - vesentlig finansiert av Rotary-klubbene i verden og Bill Gates Foundation - var dette tallet redusert til under 1000 tilfeller i 2004. En annen fryktelig virussykdom som bare rammet mennesket og årlig tok livet av opptil flere millioner mennesker, var koppene. Takket være en fantastisk verdensomspennende vaksinasjonskampanje i perioden 1967 - 1980 greide menneskene å utrydde denne fryktelige sykdommen - en bedrift som av mange regnes som den største menneskene noen gang har greid å samle seg om og gjennomføre. En av årsakene til at koppene ble utryddet på så kort tid, var nok at dette skjedde i en tid da enkelte utviklingsland tillot tvangsvaksinering, sier Solberg.

Mer om dette kan du lese i en artikkel med et historisk tilbakeblikk på infeksjonssykdommer, som Solberg publiserte i Tidsskrift for Den norske Legeforening i 2001 - Mikroorganismene slår tilbake - infeksjonssykdommene i de siste 50 år.

Neste side