Nyhetsartikkel

Helse- og naturforskere bør samarbeide mer

I deler av verden er både pest og malaria på fremmarsj igjen - på grunn av klimaendringer. - Det burde vært mer interaksjon mellom de ulike forskningsfeltene innen helse- og natur, mener Nils Christian Stenseth, som er professor i biologi og leder ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Stenseth leder et Senter for fremragende forskning i Oslo. I NHI.no's intervju om temaet klimaskapte helseutfordringer, påpeker han at han svarer ut i fra sitt fagfelt - altså knyttet opp mot epidemiske sykdommer og klimavariasjon.

Les også: Klimaendringer - en folkehelseutfordring

Mer flått og Borrelia i Norge

- Det jeg jobber med er først og fremst utfordringer i andre deler av verden, men i vår globaliserte verden handler også det i større grad om oss som bor andre steder. I Norge er det først og fremst flått og Borrelia vi ser en større utbredelse av på grunn av klimaendringer. Dynamikken dette skaper i naturen, vil føre til at flått og Borrelia blir mer og mer vanlig, og det vil spre seg lenger nordover, sier Stenseth.

Les også: Borreliose etter flåttbitt

Stenseth har jobbet særlig mye med utbredelse av pest knyttet til klimaendringer. Så langt i 2015 er han medforfatter på to studier1-2 som har blitt publisert i internasjonale tidsskrift nettopp om dette. -Det er ingen grunn til å tro at vi får en ny Svartedød, og igjen er det snakk om andre deler av verden. Men hvis du er på reise i Nord-Kina, bør du være på vakt. Der blir pest mer og mer vanlig, mens det i Sør-Kina blir mindre vanlig – begge plasser på grunn av klimaendringer. Turister som reiser i Nord-Kina, kan smittes av pest. Dersom du da ikke får behandling innen fire dager, er du død. Dette er tøffe saker, sier Stenseth.

Les også vår pasientinformasjon om pest.

En grads økning fordobler pestforekomst

At pest er fremvoksende på nytt i Sentral-Asia og Kina, er tett knyttet opp mot global oppvarming.

- Vi vet at èn grads økning av gjennomsnittstemperaturen om sommeren i Sentral-Asia, vil fordoble pestforekomsten. Nå har vi stadig små utbrudd av pest, både hos gnagere og hos mennesker. Klimaendringene fører til at gnagerpopulasjonene kan være høye over flere år, for så å brytes ned i perioder med tørke. Det er da gnagerpopulasjonen bryter sammen, og pest bryter ut også hos mennesker, sier Stenseth.

I Afrika har man kommet langt i bekjempelse av malaria, men klimaendringer har gjort disse forholdene vanskeligere.

-Endrede klimaforhold i Afrika fører til at malaria blir mer og mer vanlig igjen, og de som jobber med å bekjempe sykdommen, jobber mer og mer i motbakke, sier Stenseth. Han understreker at det ikke er grunn til å dramatisere disse endringene, men at det er viktig å være oppmerksomme på dem.

Ønsker tettere samarbeid

-Mitt hovedanliggende er egentlig at mange av de sykdommene som oppstår hos mennesker, har et reservoir hos dyr i naturen. Alle slike reservoir påvirkes av klimaet. Det kan være både positivt og negativt, sier Stenseth.

Margaret Chan, som er direktør for WHO, mener at klimaskapte helseutfordringer får for lite oppmerksomhet.

-Det er jeg enig i, med et tillegg: Helsetjenesten er helt naturlig mest fokusert på mennesker. Men en del av de problemene vi får, har reservoir hos ville dyr som er ute i naturen, sier Stenseth.

-Hvordan kan dette vies mer oppmerksomhet?

- Forskere tenker stort sett i båser, og det er lite forskning som går på tvers av disse båsene. Det er mange ledd i det som skjer, og det burde vært mer interaksjon mellom de ulike forskningsfeltene innen helse og natur. Vi er alle skyldige i at det er sånn i dag, men når ting kommer i et annet ledd blir det svært ofte glemt, sier Stenseth.

Kilder

Referanser

  1. Xu L, Schmid BV, Liu J, Si X, Stenseth NC, Zhang Z. The trophic responses of two different rodent–vector–plague systems to climate change. Prooceedings B 2015. rspb.royalsocietypublishing.org
  2. Schmid BV, Bûntgen U, Easterday WR, Ginzler C, Walløe L, Bramanti B, Stenseth NC. Climate-driven introduction of the Black Death and successive plague reintroductions into Europe. PNAS 2015; 112 (10): 3020-3025. www.pnas.org