Nyhetsartikkel

Helsefarer ved luftforurensning

Luftforurensning kan forverre sykdom, og det forkorter livet til millioner av mennesker hvert år. Men hvem dør av luftforurensning, og hvilke nivå av luftforurensning har vi i Norge? NHI.no har spurt professor og seniorforsker Marit Låg ved Folkehelseinstituttets avdeling for Luftforurensning og støy.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I en rapport fra mars 2014 skriver Verdens Helseorganisasjon at det i 2012 døde omtrent syv millioner mennesker av luftforurensning. Disse funnene viser at luftforurensning nå er verdens største enkeltstående miljø-helserisiko. Det viser også at vi ved å redusere luftforurensning kan spare millioner av liv.

Les også: Klimaendringer vil gi større helseproblemer enn tobakk

- Klimaendringer i Norge vil påvirke luftveissykdommer marginalt. Det kan være en problemstilling i forhold til pollen. Et varmere klima vil gi høyere nivå av pollen over lenger tid, og pollen fra flere forskjellige arter, slik at pollenallergikere kan få det verre, sier Låg.

Varmere somre og mer svevestøv gir flere dødsfall

Marit Lg, professor og seniorforsker ved Folkehelseinstituttets avdeling for Luftforurensning og sty.
Marit Lg, professor og seniorforsker ved Folkehelseinstituttets avdeling for Luftforurensning og sty.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon døde 7 millioner mennesker av luftforurensning i 2012. Dette inkluderer både innendørs og utendørs luftforurensning1.

- Hvis du har luftveissykdommer som astma og kols, forverres sykdommen ved luftforurensning. Noen kan bli så dårlige av det at de dør. Dette gjelder også ved hjerte- og karsykdommer. Det vil si de som har hatt hjerteinfarkt eller en eller annen form for åreforkalkning (aterosklerose), sier Låg.

Den typen forurensning som er best dokumentert i forhold til sykdom, forverring av sykdom og død, er svevestøv.

- For de som er hjertesyke kan også temperaturøkninger forverre tilstanden ytterligere. Dersom vi får flere episoder med somrer med svært høy varme, og samtidig relativt høye nivå av svevestøv, vil dette føre til at flere blir syke og dør, sier Låg.

Neste side