Nyhetsartikkel

Helsefarer ved luftforurensning

Luftforurensning kan forverre sykdom, og det forkorter livet til millioner av mennesker hvert år. Men hvem dør av luftforurensning, og hvilke nivå av luftforurensning har vi i Norge? NHI.no har spurt professor og seniorforsker Marit Låg ved Folkehelseinstituttets avdeling for Luftforurensning og støy.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Deler av Oslo er nesten like ille som London

Hvordan er nivåene av luftforurensning i Norge?

- Nivåene i Norge er lavere enn i mange andre land. Men måling av nivåene i Oslo, for eksempel, viser at enkelte områder har forurensningsnivå som er nesten like høye som større europeiske byer, som for eksempel London. Andre deler av Oslo har lave nivå av luftforurensning. Altså har vi et større spenn her enn i mange andre byer. Slike forskjeller finnes også i andre byer i Norge, og også 2her har de utsatte pasientgruppene økt risiko for sykelighet, sier Låg.

Låg mener at oppmerksomheten i Norge knyttet til luftforurensning og luftveissykdommer, går i bølger.

- Nå er det noe oppmerksomhet knyttet til det, særlig på vinterstid når det er mye veistøv og vedfyring. I år er Norge stevnet inn for EFTA-domstolen fordi vi bryter grenseverdiene for tillatt nivå av svevestøv. Da vies det mer oppmerksomhet i mediene. Jeg tror endel kommuner har litt fokus, men det er nok fordi grenseverdiene brytes, sier Låg.

Kilder

Referanser

  1. WHO: 7 million premature deaths annually linked to air pollution www.who.int
  2. 2. Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet: Luftkvalitetskriterier. Virkninger av luftforurensning på helse. FHI rapport 2013:9. www.fhi.no
Forrige side