Nyhetsartikkel

Hjernerystelse - raskere frisk med nok mental hvile

Hvordan blir du raskest frisk etter en hjernerystelse?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

For de som er mest aktive i tiden etter en hjernerystelse, kan tilfriskningstiden være 100 dager. Blant dem som sørger for tilstrekkelig mental hvile, tar det 20-50 dager, viser en studie.

Tilfriskningstiden er her basert på varighet av symptomer som hodepine, uklart syn og svimmelhet.

Studien ble forhåndspublisert på nett i tidsskriftet Pediatrics i januar 20141.

Studien viste at det å være litt aktiv ikke hadde noen stor innvirkning på tiden det tok før symptomene forsvant, mens de som hadde høyest mental aktivitet etter skaden, brukte lengst tid på å bli friske.

Les også: Idrett og hjernerystelse - er rådene gode nok?

Fullstending hvile var ikke bedre enn delvis hvile

Mentale aktiviteter det ble vist til i artikkelen, var lesing, skolearbeid, og tid brukt på PC, internett eller TV-spill. De barna som lot hjernen hvile og gradvis gjenopptok slike aktiviteter, ble raskere friske enn de som ikke klarte å redusere slike aktiviteter.

Å kutte ut alle mentale stimuli er dog ikke bedre enn delvis hvile. Begge disse gruppene har en tilhelingstid på 20-50 dager. Forfatterne anbefaler gradvis økning av mentale oppgaver. Straks du får symptomer som uklart syn, hodepine og svimmelhet, er det viktig å avslutte aktiviteten.

Rapporterte selv aktivitetsnivå

Deltagerne var 335 unge i alderen 8-23 år som kom inn på en idrettsklinikk for hjernerystelser (Sports Concussion Clinic) mellom oktober 2009 og juli 2011. 62 prosent av deltagerne var gutter. 19 prosent hadde mistet bevisstheten da de fikk hjernerystelsen. 37 prosent opplevde hukommelsestap da de fikk skaden. Deltagerne rapporterte hvor aktive de hadde vært etter hodeskaden, og aktivitetsnivået ble delt inn i tre grupper:

Ved fullstendig mental hvile var det ingen lesing, ingen lekser, mindre enn 20 minutter på nett/PC/TV-spill per døgn.

Moderat aktivitet innebar å lese mindre enn 10 sider, bruke mindre enn en time med lekser, internett eller PC/TV-spill per dag.

Betydelig mental aktivitet innebar å lese litt mindre og gjøre litt mindre lekser enn vanlig, eller ha et helt vanlig aktivitetsnivå.

Støtter gjeldende anbefalinger

Forfatterne konkluderer med at økt kognitiv aktivitet er forbundet med lengre tilfriskningstid ved hjernerystelse. Studien støtter altså anbefalinger om kognitiv hvile, og støtter opp om gjeldende anbefalinger.

Kommentar til studien

En innvending mot denne studien er at det er en observasjonsstudie, og at forklaringen på forskjellen i effekt mellom gruppene kan tilskrives forskjeller i pasientgruppene uavhengig av hvilken restitusjonsbehandling de fikk. For å kunne trekke sikrere konklusjoner, burde det vært utført en såkalt randomisert, kontrollert studie. Da ville pasienter bli tilfeldig utvalgt til å få den ene eller den andre behandlingen, og de to gruppene som da ble sammenlignet, ville være ganske like i utgangspunktet. Utfallet av studien ville da i langt høyere grad være relatert til effekten av hvile versus ikke-hvile.

Kilder

Referanser

  1. Brown NJ, Mannix RC, O´Brien MJ, Gostine D, Collins MW, Meehan WP. Effect of Cognitive Activity Level on Duration of Post-Concussion Symptoms. Pediatrics 2014. pediatrics.aappublications.org