Nyhetsartikkel

Holdes hjernen aktiv, kan Alzheimers sykdom utsettes med flere år

Å lese, skrive, spille kort eller lignende sent i livet kan forsinke debuten av Alzheimers sykdom med opptil fem år.

At det er en fordel å holde hjernen aktiv for å forebygge demens, er godt kjent. 

Men en studie publisert i tidsskriftet i Neurology i juli 20211, viser at å lese, skrive, spille spill og løse kryssord kan forsinke utbruddet av Alzheimers sykdom med hele fem år. 

Og ifølge forskerne er det aldri er for sent å begynne: Selv om du starter i 80-årene kan dette bidra til å forsinke sykdommen. 

Les også: Dette reduserer risikoen for Alzheimers

Fem års forskjell

1978 personer med en gjennomsnittsalder på 80 år og som ikke hadde demens ved studiestart, var inkludert i studien.

Deltagerne ble fulgt opp i gjennomsnitt syv år. Forskerne utførte en rekke kognitive tester på deltagerne gjennom studietiden for å finne ut om de hadde utviklet demens. 

Ved studiestart ble deltagernes aktivitetsnivå kartlagt. Deltagerne skulle svare på hvor ofte de blant annet leste bøker, spilte spill eller løste kryssord det siste året. 

Deltakerne svarte også på spørsmål om kognitiv aktivitet i ulike perioder av livet. 

I løpet av oppfølgingsperioden fikk 457 personer diagnosen Alzheimers sykdom. Gjennomsnittsalderen på denne gruppa var 89 år. Gjennomsnittsalderen på deltagerne med høyest aktivitetsnivå som utviklet Alzheimers var 94 år. Gjennomsnittsalderen på deltagerne med lavest kognitiv aktivitet var 89 år - en forskjell på fem år.

Resultatene var like når forskerne justerte for andre faktorer som kan påvirke demensrisiko, som utdanningsnivå og kjønn.

Les også: Tren for hjernen

Aldri for sent å starte

- Studien vår viser at personer som deltar i kognitivt stimulerende aktiviteter, kan forsinke utbruddet av Alzheimers, sier Robert S. Wilson ved Rush University Medical Center i Chicago i en nyhetsmelding fra American Academy of Neurology2.

- Det er viktig å merke seg at etter at vi hadde redegjort for kognitiv aktivitet sent i livet, var verken utdanning eller kognitiv aktivitet tidligere i livet forbundet med alderen en person utvikler Alzheimers. Vår forskning antyder at koblingen mellom kognitiv aktivitet og alderen der en person utviklet demens hovedsakelig er drevet av aktivitetene man gjør senere i livet, sier han.

I denne studien inkluderte forskerne stort sett hvite mennesker og deltagere som hadde høy utdanning. Flere studier er nødvendig for å avgjøre om funnene også gjelder den generelle befolkningen.

Kilder

Referanser

  1. Wilson R, Wang T, et.al.. Cognitive Activity and Onset Age of Incident Alzheimer Disease Dementia. Neurology 2021. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  2. American Academy of Neurology: THINK ABOUT THIS: KEEPING YOUR BRAIN ACTIVE MAY DELAY ALZHEIMER’S DEMENTIA 5 YEARS www.aan.com