Nyhetsartikkel

Høyt blodsukker koblet til kreftrisiko

En svensk studie viser at forhøyet blodsukker øker risikoen for kreft.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Svenske forskere har funnet en sammenheng mellom høyt blodsukkernivå ved type 2-diabetes og økt risiko for ulike typer kreft. Dette understreker nok en gang at en sunn livsstil forebygger alvorlig sykdom.

Studien er gjort blant en halv million europeiske menn og kvinner og er ledet av Tanja Stocks (bildet) ved Umeå universitet. Resultatene ble publisert i tidskriften PLoS Medicine1 i desember 2009.

- I studien vår fant vi at sammenhengen mellom økt kreftrisiko og høyt blodsukkernivå gjaldt for flere av de krefttypene som er relatert til type 2-diabetes. Dette styrker også rimeligheten i våre resultater, sier en av forfatterne bak studien, Tanja Stocks, til NHI.no.

Kontroll på blodsukeret

Studien viser at personer med høye blodsukkerverdier har større risiko for å få ulike krefttyper enn de med normale sukkerverdier. Sammenhengen er sterkere for visse kreftformer, for eksempel kreft i bukspyttkjertelen, galleblæra og urinblæra. Høyt blodsukker øker derimot ikke risikoen for prostatakreft, noe som forklarer at sammenhengen er svakere blant menn enn kvinner.

- Ennå vet vi ikke sikkert om høyt blodsukker og effektene av dette er en direkte årsak til kreft eller om det er andre faktorer som ligger bak denne sammenhengen. Vi tror at en livsstil der man har kontroll på blodsukkeret også minsker risikoen for kreft, sier Stocks.

Kan påvirke med livsstil

- Hvorfor er det en sammenheng mellom blodsukker og kreft?

- Som sagt er det forskjeller på ulike typer kreft. Men generelt tror vi at insulin, som øker ved høyt blodsukker, er involvert i flere krefttyper og at insulin stimulerer veksten av kreftsvulster. Ved type 2-diabetes foreligger ofte forhøyet insulin, men dette insulinet virker dårligere på blodsukkeret enn normalt, det foreligger såkalt insulinresistens. Den eksakte mekanismen bak våre funn er likevel fortsatt usikkert, sier hun.

- Er det grunn til å tro at det er høyt blodsukker i seg selv som øker risikoen for kreft, eller henger det sammen med livsstilen til mennesker med høyt blodsukker?

- Glukose, eller sukker, er det viktigste energisubstratet for krefttilvekst. Så en slik direkte kobling kan vi gjøre. Men likevel er det ikke sikkert at veksten av svulster blir begrenset hvis man har mindre blodsukker i blodet. Jeg tror ikke det finnes mye, om noe i det hele tatt, forskning på dette. Livsstil og genetikk er de faktorene som påvirker blodsukkernivået, og det er også dette som ligger bak risikoen for å få kreft. Det er rimelig å tro at hvis høyt blodsukker øker risikoen for kreft (de krefttypene dette gjelder for) så kan man trolig også påvirke dette med livsstilen sin.

- Hva bør man anbefale folk sett i lys av denne studien?

- Normal vekt og en fysisk aktiv livsstil er bra for det meste, også for å redusere risikoen for kreft, sier Stocks.

Hun forteller at hun og hennes kolleger ble overrasket over at sammenhengen mellom blodsukker og kreft var ulik blant kvinner og menn.

- Det er mest rimelig å tro at hvis kreftrisikoen øker hos det ene kjønnet, burde det også gjøre det for det andre. Kanskje reagerer blodsukker med noen annet, for eksempel kjønnshormoner, som igjen kan gi ulike effekter blant menn versus kvinner, mener forskeren.

Pålitelig studie?

I studien deltok 550 000 personer fra Sverige, Norge og Østerrike. Deltakerne hadde ikke hatt kreft på det tidspunktet undersøkelsen startet, og gjennomsnittlig alder var 45 år. De med ekstreme metabolske faktorer, slik som svært lavt blodsukker eller en BMI på mindre enn 15 eller større enn 60, ble ekskludert. Analysene ble justert for BMI samt for alder og røykevaner.

Derimot ble ikke informasjon om deltakernes kosthold og livsstil tatt med i analysen. Det ble heller ikke andre genetiske og medisinske risikofaktorer som kan bidra til økt risiko for kreft. For selv om forskerne fant en sammenheng mellom høyt blodsukkernivå og kreftrisiko, er det mange andre livsstilsfaktorer, medisinske og genetiske faktorer, som kan bidra til sannsynligheten for at en person utvikler kreft.

For folk flest viser denne studien at et sunt kosthold og livsstil er forbundet med lavere risiko for kreft, og at en sunnere livsstil betyr begrenset sukkerinntak.

Krafttak mot kreft 2010

Kilder

Referanser

  1. Stocks T, Rapp K, et al.. Blood Glucose and Risk of Incident and Fatal Cancer in the Metabolic Syndrome and Cancer Project (Me-Can): Analysis of Six Prospective Cohorts. PLoS Medicine 2009; : .