Informasjon

Huskelisten som kan redde liv

Hvert år blir omlag 230 millioner kirurgiske operasjoner utført på verdensbasis. Men det oppstår ofte komplikasjoner i forbindelse med inngrepene, som lett kunne vært forhindret. Derfor har Verdens helseorganisasjon (WHO) laget en universell sjekkliste som skal føre til økt sikkerhet på operasjonsstuer over hele verden.

Sjekklisten består av 19 punkter og får plass på en A4-side. Den kan leses opp høyt på samme måte som pilotenes standard sjekklister før avgang og landing. Og hvert punkt kan krysses av fortløpende. Listen er laget for å forbedre kommunikasjonen i det kirurgiske teamet og gi økt samsvar i behandlingen. Et eksempel er:

Har forebyggende antibiotika blitt gitt i løpet av de siste 60 minuttene?

Dette punktet sørger for at pasienten er blitt beskyttet mot infeksjoner før kirurgen fører an med skalpellen. Et annet punkt går ut på å bekrefte om alle i det kirurgiske teamet har presentert seg for hverandre.

Forskningsdata tyder nemlig på at halvparten av alle komplikasjoner kunne vært unngått med noen relativt få enkle grep. Dette gjelder spesielt i utviklingsland.

Se hele sjekklisten på Verdens helseorganisasjons nettside!

Positive resultater

En forskningsgruppe fikk i oppgave å teste effekten av sjekklisten. Forskerne samlet inn opplysninger fra åtte ulike sykehus i åtte ulike land (Canada, England, Filippinene, India, Jordan, New Zealand, Tanzania og USA) både før og etter de tok i bruk sjekklisten på operasjonsrommet. Data fra over 7000 pasienter ble samlet inn. Det viste seg at innføringen av huskelisten ga vesentlig effekt på alle sykehusene.

Andelen av alvorlige komplikasjoner etter operasjonene gikk ned med en tredjedel, fra 11% til 7% etter introduksjonen av sjekklisten. Tallet på døde pasienter som følge av kirurgi ble nesten halvert, fra 1,5% til 0,8%.

Forskningsartikkelen er publisert i det medisinske tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Haynes AB, Weiser TG, Berry WR, et al. A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population. N Engl J Med 2009; 360: 491-9. New England Journal of Medicine