Intervju

Hva gjør pasienten uten en fastlege?

Nær 145 000 innbyggere mangler fastlege i Norge, viser nye tall fra HELFO. Hva skal pasienter som mangler fastlege gjøre når de trenger legehjelp?

Dette er en korrigert versjon av artikkelen som ble publisert 27.januar 2022.

Mangelen på fastleger i Norge er stor. Ferske tall fra HELFO viser at per 1. januar 2022 er det 144 888 personer som står på liste uten fast lege i Norge. Innbyggerne er fordelt på 231 lister.

Dette vil si at disse innbyggerne er tilknyttet en fastlegeliste der det for tiden ikke er tilsatt en fast lege.

Fastlegekrisen er en varslet krise og mange mener ordningen kan komme til å kollapse.
Høyt arbeidspress er en av grunnene til at mange fastleger slutter. Samtidig går rekrutteringen feil vei: flere yngre leger ønsker ikke å jobbe som fastlege.

En av konsekvensene er at det aldri før har vært så mange innbyggere i Norge uten fastlege. Men hva skal pasienter uten fastlege gjøre når de bli syke?

Assisterende fylkeslege Kristine Asmervik hos Statsforvalteren i Trøndelag sier fylkeslegen får telefoner fra fortvilte pasienter som ikke får legetime.

- Det er kommunen som har ansvar for å sikre vikar ved legemangel og langvarig fravær av fastlege, men det kan være lurt å kontakte kommunen eller det legekontoret de har fastlege ved for nærmere opplysning. Legekontor kan ha kollegial fraværsdekning inntil 8 uker ved kortvarig og ordinært fravær (som ferie eller etterutdannelse), sier Asmervik.

Hun forteller at noen legekontor har fellesliste og fellesansvar for listepasientene på legekontoret. Kommunene kan ha gjort særavtale med de andre legene om å ta fraværende leges pasienter. De ulike legekontor kan også ha ulike løsninger på å ivareta øyeblikkelig hjelp for egen liste som er forskriftsfesta eller samla liste på legekontoret som er en lokal løsning. Det gjøres forskjellig fra kommune til kommune og på de ulike legekontor. Det er også mulig for innbyggerne å bytte til fastlege i en annen kommune.

- Kommunen skal sørge for helsehjelp inkludert akutt helsehjelp til de som oppholder seg i kommunen enten via fastlegekontorene eller legevakt, noen kommuner har også daglegevakt. Pasientene uten fastlegetilgang blir ofte en kasteball mellom legevakta og legekontoret og dette kan være svært uheldig og energikrevende for pasientene

Kristine Asmervik (2).jpg
Kristine Asmervik er assisterende fylkeslege hos Statsforvalteren i Trøndelag. Hun sier at kommunen har et ansvar for å sørge for fastlegetjenesten til befolkningen.

Må ha en plan

Det er kommunene som har ansvar for å sørge for legetjeneste til sine innbyggere.

Hvis man ikke er fornøyd med den bistanden som gis av kommunen, er det altså mulig å se etter ledig liste i en annen kommune eller bruke legevakta.

Men så enkelt er det selvfølgelig ikke:

- Kommunen må ha en plan for allmennlegetjenesten, dette er spesielt viktig når de ikke klarer å ha nok fastleger. Planen bør si noe om legebehov i kommunen på kort og lang sikt, rekruttering og stabilisering av allmennlegetjenesten. Men det hjelper jo ikke den pasienten som må ha en time nå, sier Asmervik.

Helse-og omsorgstjenesteloven sier at kommunen har plikt til å sørge for en allmennlegetjeneste til innbyggerne sine og helsehjelp til de som oppholder seg i kommunen.

Dette er pålagte oppgaver og det gjelder både fastlegetime og øyeblikkelig hjelp.

Neste side