Nyhetsartikkel

Hveteintoleranse - men ikke cøliaki

Mange som ikke har cøliaki, oppgir at de likevel ikke tåler hvete - eller gluten. Forskere har nå funnet to undergrupper som reagerer på hvete - uten at de har cøliaki.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i American Journal of Gastroenterology i desember 20121.

Overfølsomhet for hvete uten cøliaki blir ansett som en ny klinisk diagnose. Forekomsten av cøliaki er beregnet til å være en av 100, men langt flere enn dette angir at de er overfølsomme for hvete. En økende andel av befolkningen unngår derfor å spise gluten, men eksistensen av en tilstand der man ikke har cøliaki, men likevel ikke tåler gluten, er omdiskutert. Symptomene ligner ofte på de som finnes ved cøliaki, men de gir ingen utslag på tester for cøliaki. Det mangler altså spesifikke markører for en slik tilstand.

Les også vår pasientinformasjon om cøliaki

Ofte får denne pasientgruppen beskjed om at de "bare" lider av irritabel tarm, skriver forfatterne. Målet med denne studien var å vise at en slik tilstand finnes, og definere de kliniske, serologiske og histologiske markørene.

Hadde ikke irritabel tarm

Forfatterne gjennomgikk data om en gruppe på 920 pasienter som hadde symptomer som lignet på de du har ved irritabel tarm.

Resultatene viste at ca. en tredjedel (276) av pasientene i studien hadde en annen tilstand - overfølsomhet for hvete. Diagnosen fikk de gjennom en dobbeltblind placebo-kontrollert test, der de noen ganger ble eksponert for hvete, andre ganger ikke, uten at de visste hva testmaten inneholdt. Studien ble utført i perioden 2001-2011. En slik testmetode er regnet som gullstandard for å sette diagnosen overfølsomhet for hvete, men metoden er både tidkrevende og tungvint, og den blir derfor sjelden brukt.

100 cøliakipasienter og 50 pasienter med irritabel tarm, utgjorde kontrollgruppe i studien.

Les også vår pasientinformasjon om irritabel tarm

To undergrupper

Det ble identifisert to grupper med tydelige kliniske karakteristikka: Gruppe 1 (70 av deltakerne) hadde kun overfølsomhet for hvete, og gruppe 2 (206 av deltakerne) hadde overfølsomhet for hvete og flere andre typer mat. Totalt hadde gruppen med kun overfølsomhet for hvete, høyere forekomst av anemi, vekttap, selv-rapportert hveteintoleranse, allergisk disposisjon og matallergi i barndommen, enn gruppen med kontrollpersoner som hadde irritabel tarm syndrom.

Pasienter med kun overfølsomhet for hvete ble karakterisert av kliniske kjennetegn som er veldig like de man finner hos pasienter med cøliaki. Pasienter som var overfølsomme overfor flere typer mat, hadde kliniske kjennetegn som var mer like de vi finner hos pasienter med allergi.

Bekreftet som egen klinisk tilstand

Forfatterne konkluderer med at funnene i studien bekrefter forekomsten av hveteintoleranse uten cøliaki som en egen klinisk tilstand. Videre foreslår de at det finnes to ulike undergrupper med overfølsomhet for hvete: En som har flere likhetstrekk med cøliaki, og en som har flere likhetstrekk med matvareallergi enn med cøliaki.

Kilder

Referanser

  1. Carroccio A, Mansueto P, Iacono G, Soresi M, D'Alcamo A, Cavataio F, Brusca I, Florena AM, Ambrosiano G, Seidita A, Pirrone G, Rini GB.. Non-celiac wheat sensitivity diagnosed by double-blind placebo-controlled challenge: exploring a new clinical entity.. Am J Gastroenterol. 2012; 107 (12): 1898-906. www.nature.com