Nyhetsartikkel

Hyppige mareritt kan være et tidlig tegn på Parkinsons sykdom

Mareritt som begynner hos eldre voksne, kan være et veldig tidlig tegn på Parkinsons sykdom.

Dette ifølge en studie som ble publisert i eClinicalMedicine i juni 20221. Studien er også omtalt av Medscape2.

Parkinson sykdom skyldes at celler i hjernen som er med å styre bevegelser, blir ødelagte. Symptomene kan komme snikende, og det kan ta tid å få stilt riktig diagnose.

Sykdommen er forbundet med økt forekomst av mareritt. Personer som har Parkinsons sykdom, har fire ganger større sannsynlighet for å oppleve mareritt enn befolkningen for øvrig. 

Forskerne bak den aktuelle studien ønsket å finne ut om økt forekomst av mareritt var forbundet med risiko for utvikling av Parkinsons sykdom.

Større risiko

Det ble hentet data fra en amerikansk studie som fulgte 3800 menn som var over 65 år i 12 år. De av deltagerne som hadde hyppige mareritt i perioden da studien startet, hadde dobbelt så stor risiko for Parkinsons sykdom ved slutten av oppfølgingstiden. Denne sammenhengen forble betydelig også etter at det ble justert for andre faktorer som kunne påvirke resultatet.

Hyppige mareritt var forbundet med tre ganger så stor risiko for utvikling av Parkinsons sykdom de første fem årene etter studiens oppstart, men ingen ytterligere effekt ble funnet i de påfølgende syv årene.

Av de 3800 deltagerne i studien utviklet 2,4 prosent Parkinsons sykdom i oppfølgingsperioden. 

Les også om rem-søvn-atferdsforstyrrelse. Dette er en tilstand om ofte forutgår Parkinson sykdom og gjør at man lettere husker sine drømmer. Her står det også litt om hva man bør gjøre for å bremse utviklingen til alvorligere sykdom.

Forekomsten øker

I en pressemelding om studien sier forskerne at det er behov for mer forskning på dette området, men at funnene kan indikere at personer som opplever endringer av sine drømmer og får mer mareritt i eldre alder, uten noen åpenbar trigger, bør søke medisinsk råd.

Det forventes at den globale forekomsten av Parkinsons sykdom vil dobles i løpet av det neste tiåret. Det er derfor viktig å kunne identifisere personer med høyere risiko for sykdommen, mener forskerne.

I oppsummeringen av studien skriver forfatterne at de fant at hyppige mareritt var forbundet med økt risiko for senere Parkinsons sykdom. Denne forbindelsen var kun av betydning i fem år forut for diagnosen, noe som antyder at hyppige mareritt kan være et tidlig symptom på Parkinsons sykdom.

Kilder

Referanser

  1. Otaiki AI. Distressing dreams and risk of Parkinson's disease: A population-based cohort study. eClinicalMedicine 2022. www.thelancet.com
  2. Medscape: Onset of Frequent Nightmares a Very Early Sign of Parkinson's? www.medscape.com