Informasjon

Ibuprofen gir best smertelindring

Ibuprofen gir klart bedre smertelindring enn paracetamol og kodein ved muskelskjellettskader hos barn.

En studie som ble utført ved University of Ottawa i Canada i 2007, tok for seg de tre smertestillende medikamentene paracetamol, ibuprofen og kodein for å finne ut hvilket av disse tre som ga best smertelindring for barn med muskelskjelettskader.

Muskelskjelettskade

Deltakerne i studien var barn i alderen 6 til 17 år som hadde smerter fra en muskelskjelettskade i nakke, rygg eller ekstremitetene (armer eller bein). Smertene oppstod i løpet av de nærmeste 48 timene før skaden ble presentert i et akuttmottak. Ved akuttmottaket ble barna tilfeldig plukket ut (randomisert) til å få enten paracetamol, ibuprofen eller kodein. Hverken barna, foreldrene eller forskerne visste hvem som fikk hvilken medisin (altså en dobbelt blind studie); det ble avslørt etter at studien var gjennomført.

Betydelig bedre smertelindring

Undersøkelsene viste at de barna som hadde fått ibuprofen, hadde en betydelig bedre smertelindring enn de som fikk paracetamol eller kodein. I tillegg oppnådde flere av pasientene som fikk ibuprofen, en tilstrekkelig smertelindring sammenlignet med de to andre pasientgruppene.

Totalt ble det plukket ut 336 pasienter til å delta i studien. Av disse var det 300 som ble med i den avsluttende analysen. Det vil si at det var 100 i hver av de tre gruppene. Gruppene var i utgangspunktet like med hensyn til alder, kjønn, endelig diagnose, tidligere smertestillende som var gitt, og den opprinnelige smerteintensiteten.

Vil du vite mer?