Intervju

- Ingen stor uenighet om shaken baby syndrom

- Det er en ganske liten gruppe som prøver å motbevise diagnosen shaken baby syndrom. Ellers er det ingen stor uenighet eller diskusjon om shaken baby syndrom i fagmiljøet, sier Mia Cathrine Myhre, som er overlege ved Oslo universitetssykehus og seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I 2016 publiserte svenske SBU (Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering) en utredning om triaden av symptomer som kjennetegner shaken baby syndrom (filleristing)1. Triaden det her er snakk om, er symptomene blødning i netthinnen, blødning under hjernens dura mater (subduralblødning), og hevelse i hjernen.

Ifølge denne utredningen er det begrenset vitenskapelige bevis for at triaden av symptomer eller komponenter av triaden, kan være forbundet med traumatisk risting. I konklusjonen står det også at det er utilstrekkelig bevis for den diagnostiske nøyaktigheten av triaden til å identifisere traumatisk risting.

I Norge har Knut Gustav Wester publisert artikkelen "Har et filleristet spedbarn alltid vært filleristet" i Tidsskrift for den norske legeforening (2018)2. Der skriver han blant annet at: "Om triaden skal kunne tillegges rettslig beviskraft, må de publikasjoner som hevdes å vise en sikker årsakssammenheng mellom disse funnene og risting være av så god vitenskapelig standard at det ikke kan reises tvil om beviskraften. Jeg har hittil ikke vært i stand til å finne artikler av slik kvalitet".

Les også vårt intervju med Knut Gustav Wester, som er pensjonert professor i nevrokirurgi:

- Det mangler dokumentasjon for å stille diagnosen shaken baby syndrom

- En etablert diagnose

NHI.no har tatt kontakt med Mia Cathrine Myhre, som er barnelege og overlege ved Oslo universitetssykehus, og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, for å høre hva Kunnskapssenteret tenker om konklusjonene fra SBU-utredningen, og om Westers kommentar i Tidsskriftet.

- Er shaken baby syndrom/filleristing en kontroversiell diagnose?

- Nei, det er ikke det. Det er noen motstandere, men ellers er det en etablert diagnose. Det er imidlertid verdt å merke seg, at både internasjonalt og i Norge, har fagmiljøet gått bort fra betegnelsen "Shaken baby syndrom" da dette sier mer om mekanismen enn man vil vite i enkelte tilfeller. Istedenfor blir betegnelsen "påført hodeskade" eller "abusive head trauma" brukt. Det er ikke unikt at fagpersoner er uenige om årsaker til en diagnose, men shaken baby syndrom er en spesiell diagnose som har store konsekvenser utover det medisinske - der barnevernet involveres, og det kommer til et rettslig etterspill. Diagnosen beskrives i medisinske lærebøker, det er noe mange store medisinske tidsskrift skriver om, og internasjonalt svært anerkjente retningslinjer som NICE guidelines gir klare anbefalinger i forhold til3-4, sier Myhre.

Les også vårt intervju med advokat Brit Kjelleberg: - Jeg har enda ikke sittet i en sak der jeg har oppfattet at noen har ønsket å skade et spedbarn

Neste side