Nyhetsartikkel

- Ingen stor uenighet om shaken baby syndrom

Temaside om Korona

Politiets jobb å finne ut hva som har skjedd

- Hvilke utfordringer ser dere ved en slik diagnose?

- Ved enhver annen tilstand forklarer foreldrene seg så godt de kan om hva som har hendt. Her har man tilfeller der de ikke gir riktig informasjon. Man må oppdage at noen lyver. Diagnosen finner du ved at skadeomfanget ikke passer med sykehistorien og den forklaringen som foreldrene gir, men å trekke konklusjonen er utfordrende. Det forutsetter en handling fra voksenpersoner som ikke kan etterprøves av helsepersonell. Kanskje får du høre at barnet har falt ned fra en sofa, men på røntgenbildene ser det ut som om barnet har falt mange meter. Da tenker du kanskje at her har det skjedd noe kriminelt, men det er mange trinn her også. Det er politiets jobb å finne ut hva som har skjedd. Det er også forskjell på skadene. Dersom barnet har flere tegn som ribbeinsbrudd, blåmerker, og brennemerker fra sigaretter, er det lettere å stille diagnosen enn om det er få tegn, sier Myhre.

Knut Gustav Wester forteller at det er store likheter mellom symptomer ved utvendig vannhode og shaken baby syndrom. Kan det ha ført til at diagnosen shaken baby syndrom feilaktig har blitt stilt?

- Der strides miljøet litt. Jeg mener at vi ikke helt kan utelukke det. Men, ved utvendig vannhode, er det manglende vitenskapelig dokumentasjon for at tilstanden kan gi akutt livstruende hjerneskade, noe betegnelsen "benign external hydrocephalus" (godartet utvendig vannhode) som brukes i litteraturen også understreker. Dette er ikke en veldig uvanlig tilstand, og barna kan ha subduralblødninger, men disse pleier å være små og uten klinisk betydning. Har de potensiale til å gi alvorlige utslag? Det mangler det også dokumentasjon på. Men i forhold til andre alternative forklaringer til shaken baby syndrom, er ikke dette utenkelig. For det ligger økt mengde væske over hjernen ved utvendig vannhode, og dette kan bidra til at vener kan bli satt på strekk, så det er absolutt verdt å forske på, sier Myhre.

Forrige side Neste side