Nyhetsartikkel

- Ingen stor uenighet om shaken baby syndrom

Temaside om Korona

Skal aldri være skråsikker

- Blir shaken baby syndrom som diagnose stilt kun ut i fra den beskrevne triaden, eller gjør politi, barnevern, eventuelt andre, også undersøkelser?

- Det gjøres alltid også andre undersøkelser. Triaden er nok til å mistenke mishandling når ingen annen mekanisk eller medisinsk forklaring er tilstede, og helsepersonell må varsle politi og barnevern for å komme nærmere et svar på dette. Etter at politiet er varslet, er det de som står for etterforskningen. Ved de fleste saker jeg har vært borti, som har kommet til retten, er det også gjort andre funn, sier Myhre.

- Både SBU-utredningen og Westers kommentar i Tidsskriftet påpeker at det ikke finnes vitner til aktuelle filleristingssaker. Hva tenker dere om dette?

- Som regel finnes det ikke vitner. I USA har man registrert enkelttilfeller på såkalte Nannycams. Jeg har sett slike videoer. Så har man saker med tilståelser, men hva ligger i en tilståelse? Det finnes i alle fall saker med troverdige tilståelser, og gjerningspersonen fremstår da gjerne som angrende6. Det er det nest beste, men ikke like bra som vitner. I tillegg kommer de sakene hvor barnet har mange andre skader som tyder på mishandling. Jeg mener derfor det er godt dokumentert at det å riste et spedbarn, kan gi de skadene som inngår i "triaden". Men som Wester påpeker, kan det ikke utelukkes at det finnes andre tilstander som kan gi lignende symptomer og funn, og en forsker skal aldri være skråsikker. En hypotese står seg bare til den er motbevist, og vi må ta Westers påpekninger til etterretning og prøve å komme nærmere med forskning, sier Myhre.

Forrige side Neste side