Nyhetsartikkel

- Ingen stor uenighet om shaken baby syndrom

Temaside om Korona

Kritiserer SBU-utredningen

Den svenske utredningen kritiserer tidligere forskning på shaken baby syndrom. Andre publikasjoner har kritisert den svenske utredningen og stiller spørsmål ved kvaliteten på den. Blant annet kan man lese følgende fra tidsskriftet Forensic Science, medicine and pathology7: SBU-gjennomgangen reduserte diskusjonen om påført hodeskade hos små barn til en diskusjon om triaden og traumatisk risting, og ignorerer det fakta at å diagnostisere påført hodeskade angår en fullstendig klinisk og rettsmedisinsk vurdering av alle individuelle og kombinerte funn, hvor for eksempel tilstedeværelsen av blåmerker og bruddskader ble ekskludert av SBU-panelet.

Og, fra tidsskriftet Pediatric Radiology (2018)8: Det er utvetydig at shaken baby syndrom er ekte, og det er lite kontrovers om det i det medisinske samfunnet. Det finnes ingen "ny vitenskap" som motbeviser shaken baby syndrom eller hodeskader påført barn med vold.

- Hva tenker du om dette?

- Det stemmer. Wester har en hypotese, men det er foreløpig ikke studier som støtter denne. Det er lite kontrovers om shaken baby syndrom, men vi må være ydmyke og ha en sunn vitenskapelig innstilling til at det kan være medisinske tilstander som har betydning, selv om det i dag mangler vitenskapelig dokumentasjon for dette, sier Myhre.

- Kan konsekvensen av kontroversene rundt tilstanden føre til at spedbarn som blir mishandlet, ikke blir fanget opp, og ikke får hjelp i tide?

- Det er det man er redd for. Jeg har jobbet mye med vold og overgrep mot barn, og opplever at helsepersonell har fått mer kunnskap og har blitt flinkere til å handle ved mistanke om barnemishandling de siste årene, og at det har blitt tatt mer på alvor. Derfor er det betenkelig med disse kontroversene, sier Myhre.

 

Kilder

Referanser

  1. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU): Skakvåld - Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld www.sbu.se
  2. Wester KG. Har et «filleristet spedbarn» alltid vært filleristet?. Tidsskriftet 2018. tidsskriftet.no
  3. National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2009). Clinical Guideline When to suspect child maltreatment. www.nice.org.uk
  4. Dubowitz H, Bennett S. Physical abuse and neglect of children. Lancet 2007; 369: 1891-1899. www.thelancet.com
  5. Maguire SA, Kemp AM, Lumb RC, Farewell DM. Estimating the probability of abusive head trauma: A pooled analysis. . Pediatrics 2011; 128 (3): e550-e564. pediatrics.aappublications.org
  6. Vinchon M, de Foort-Dhellemmes S, Desurmont M, Delestret I. Confessed abuse versus witnessed accidents in infants: comparison of clinical, radiological, and ophthalmological data in corroborated cases. . Childs Nervous System 2010; 26 (5): 637-645. www.ncbi.nlm.nih.gov
  7. Bilo RAC. The Swedish Agency for health technology-report about traumatic shaking: much ado about nothing?. Forensic SCI Med Pathol 2018. link.springer.com
  8. Strouse PJ. Shaken baby syndrome is real. Pediatric Radiology 2018; 48 (8): 1043-1047. link.springer.com
Forrige side