Nyhetsartikkel

Inhalerbart insulin

En ny type insulin skal lanseres på det amerikanske markedet i 2015. Insulinet skal inhaleres slik at man slipper injeksjoner av hurtigvirkende insulin. Det skal gi færre tilfeller med lavt blodsukker, og lavere vektøkning enn ved bruk av annet insulin.

Likevel er mange avventende ettersom et tidligere lansert inhalerbart insulin, Exubera, kun var på markedet i ett år, blant annet på grunn av lite bruk.

Et av problemene med Exubera, som ble produsert av Pfizer, var at det var stort, og vanskelig å bruke. Afrezza, som det nye medikamentet heter i USA, kan vise seg å bli mer populært, ettersom det er mindre og enklere i bruk.

FDA godkjente Afrezza i juni 2014. Produktet blir godkjent for bruk på det amerikanske markedet i 2015, og blir solgt av legemiddelprodusenten Sanofi og utvikleren MannKind.

Raskere effekt

Afrezza er et hurtigvirkende insulin, som kan brukes av voksne med type 1 eller type 2-diabetes. Ved type 1-diabetes må det kombineres med langtidsvirkende insulin.

Afrezza virker raskere og annerledes enn insulin som injiseres. Insulinet skal inhaleres ved starten av måltidet, og blir absorbert fra celler i lungene. Derfra kommer det over i blodet. Fra inhalasjonen og til insulinet når makseffekt, tar det 15-20 minutter. Hurtigvirkende insulin som injiseres, når makseffekt etter 1-1 1/2 time. Forskerne tror at årsaken til at det er mindre vektøkning ved bruk av inhalert insulin, er at insulinet er i kroppen i kortere tid. Ved type 1-diabetes må produktet kombineres med langtidsvirkende insulin.

Frarådes hos lungesyke

Hos personer med kroniske lungesykdommer som for eksempel astma eller KOLS, farådes bruk av Afrezza. Før oppstart med bruk av denne type insulin, bør pasienten derfor undersøkes for å utelukke lungesykdom. Det frarådes også at røykere bruker det, eller at det blir brukt ved ketoacidose/syreforgiftning. De vanligste bivirkningene ved Afrezza var lavt blodsukker, hoste, halssmerter eller irritasjon, ifølge FDA. Det blir også advart om at det kan forårsake astmaliknende plager.

En annen ulempe er ifølge Medscape at det sannsynligvis vil bli et kostbart produkt, og at mange endokrinologer mener at insulin som tilføres via injeksjon, virker ganske godt. Det kan derfor være vanskelig å overtale dem til å begynne å skrive ut insulin som skal inhaleres, særlig når de allerede har en presset timeplan.

Foreløpig ikke i Europa

FDA har lagt ned krav om ytterligere fire studier av Afrezza, selv om det er godkjent. Disse studiene skal se på:

  • Bruk av Afrezza hos barn
  • Den potensielle risikoen for lungekreft med Afrezza
  • Kardiovaskulær risiko og langtidseffekt på lungefunksjon
  • Målinger av omsetningen i kroppen (farmakokinetiske og farmakodynamiske studier)

Synnøve Jespersen, som er medisinsk direktør ved Sanofi Norge, forteller til NHI.no at de planlegger lansering av Afrezza i USA i 2015, og at de på et senere tidspunkt vil komme tilbake med informasjon om fremtidig søknad om markedsføringsføringstillatelse for Afrezza i EU, inkludert Norge.

Kilder

Referanser

  1. FDA: FDA approves Afrezza to treat diabetes www.fda.gov
  2. WebMD: Inhaled Insulin Afrezza: FAQ www.webmd.com
  3. Medscape: Deal With Sanofi Means Inhaled Insulin on US Market in 2015 www.medscape.com
  4. Medscape: Inhaled Insulin: What to Tell Patients www.medscape.com