Nyhetsartikkel

Injeksjon eller fysioterapi ved skuldersmerter?

Om du behandler skuldersmertene med fysioterapi eller injeksjon med kortison, vil resultatet bli omtrent det samme. Det konkluderer en ny studie.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Forskerne bak denne studien har sammenlignet behandlingen av mennesker med skuldersmerter (impingement syndrom) og undersøkt om behandling med fysioterapi eller kortisoninjeksjon gir ulike resultater.

Studien er publisert i Annals of Internal Medicine.

Skuldersmerter skyldes ofte impingement. Impinge betyr å støte sammen, og beskriver symptomene når sener eller bursa kommer i klem under skulderbuen (akromion).

Skulderleddet
Skulderleddet

- Det finnes ingen standardisert behandling for slike plager, så dette kan variere, sier en av forskerne bak studien, Daniel I. Rhon til Reuters Health.

Han forteller at begge behandlingene er vanlige: Det er enighet om at det hjelper å gjøre visse øvelser for å bedre tilstanden, og at pasienter gjerne får henvisning til fysioterapi. Men på grunn av smerter og betennelse i forbindelse med impingement, er det også vanlig å behandle med kortison.

Han forteller at det stort sett er allmennlegene som bestemmer valget av behandling.

Begge behandlingene ga bedring

I denne studien delte forskerne 104 pasienter med slike skuldersmerter inn i to grupper. Den ene gruppen fikk fysioterapi to ganger i uken i tre uker. Terapeutene evaluerte svakhet, mobilitet og smerte og utførte behandling på pasienten. Pasientene skulle også utføre øvelser hjemme.

Pasienter i den andre gruppen fikk tre injeksjoner av kortikosteroider i løpet av et år. De fikk også informasjon om øvelser de skulle gjøre hjemme.

Studien pågikk i omtrent ett år, og resultatene viste at begge gruppene hadde signifikant bedring i symptomer etter en måned. Pasientenes opplevelse av smerte og grad av uførhet ble redusert til det halve i begge gruppene.

Men resultatene viste også at ved utgangen av året hadde 60 prosent i injeksjons-gruppen tatt kontakt med fastlegen igjen på grunn av skuldersmerter. I gruppen som fikk fysioterapi, returnerte 37 prosent til fastlegen sin av samme grunn.

Kirurgi ved skuldersmerter

En av de andre forfatterne bak studien, Brooke K. Coombes, sier til Reuters Health at kun halvparten av alle tilfellene av skulderimpingement ble bra etter seks måneder, noe som viser at dette er et alvorlig helseproblem.

Hun var ikke overrasket over at injeksjoner med steroider og fysioterapi virket noenlunde likt. Men bedringen en injeksjon gir, varer ikke så lenge, og fører til flere behandlinger. Fysioterapitimer gir behandlere mer tid til å lære pasientene om hvordan de skal håndtere skuldersmertene sine, sier hun, og tilføyer også at enkelte mennesker kan ha mer nytte av steroidinjeksjoner enn fysioterapi, eller omvendt. Dette må det forskes mer på.

Også en annen studie fra Sverige har undersøkt om fysioterapi kan redusere behovet for kirurgi ved slike skuldersmerter.

Studien fra Linkøping er fra 2012, og undersøkte hva som er den beste behandlingen for impingement: trening, fysioterapi eller kirurgi?

Så mange som 30 prosent av de som får langvarige plager, ender opp med artroskopisk kirurgi, men denne studien viste at behovet for kirurgi ble redusert til mindre enn 1/3 hos pasienter som gjennomførte et spesifikt treningsprogram sammenlignet med et kontrollprogram.

Du kan leser mer om denne studien i vår artikkel Fysioterapi helbreder impingement

Kilder

Referanser

  1. Rhon D, Boyles R, et.al. One-Year Outcome of Subacromial Corticosteroid Injection Compared With Manual Physical Therapy for the Management of the Unilateral Shoulder Impingement Syndrome: A Pragmatic Randomized Trial. Ann Intern Med 2014. DOI:10.7326/M13-2199 DOI
  2. www.reuters.com

Tidligere fagmedarbeidere