Nyhetsartikkel

Insulinpumpe gir et bedre og lengre liv

Behandling med insulinpumpe gir et bedre langtidsblodsukker, en bedre livskvalitet og færre langtidskomplikasjoner for de med type 1-diabetes. Dermed er insulinpumpe en langt mer attraktiv metode også i et økonomisk perspektiv, enn tidligere antatt.

Insulinpumpe har lenge blitt sett på som et kostbart alternativ til mange daglige injeksjoner med insulin. I en analyse som ble forhåndspublisert på nett i danske Ugeskrift for læger i mars 2010, har forfatterne sammenlignet disse behandlingsmetodene1. Målet med analysen var å se nærmere på hvor store de faktiske prisforskjellene ved bruk av insulinpumpebehandling var, sammenlignet med mange daglige insulininjeksjoner. Forfatterne har blant annet sammenlignet livslengde og langtidskomplikasjoner, og hvilke omkostninger dette gir i løpet av livet for en person med type 1-diabetes.

Gullstandard ved insulinbehandling

Forfatterne fant at insulinpumpebehandling var forbundet med økt livslengde, færre tilfeller av lavt blodsukker, og det reduserte forekomsten av de fleste diabeteskomplikasjoner, sammenlignet med mange daglige injeksjoner. En evaluering av de økonomiske konsekvensene av insulinpumpebehandling sammenlignet med mange daglige injeksjoner, viser at det er "good value for money", konkluderer forfatterne.

Stadig flere rammes av type 1-diabetes. Sykdommen som krever livslang insulinbehandling, har høye behandlingsutgifter. Senkomplikasjoner som er forbundet med type 1-diabetes, gir ytterligere behandlingsutgifter. Den vanligste behandlingsmetoden er å gi en til to injeksjoner med langtidsvirkende insulin om dagen, og i tillegg hurtigvirkende insulininjeksjoner til hvert måltid. Med andre ord - mange daglige injeksjoner. En annen behandlingsmulighet er bruk av insulinpumpe. Dette anses som gullstandard for intensiv insulinterapi.

Forbedrer langtidsblodsukkeret med 1,2 prosentpoeng

Studier har vist at insulinpumpebehandling gir best blodsukkerkontroll, samtidig som risikoen for lavt blodsukker reduseres. Personer som bruker insulinpumpe har også oppgitt at denne behandlingsformen har gitt dem en bedre livskvalitet. I en metaanalyse forfatterne refererer til, var konklusjonen at insulinpumpebehandling ga en bedring i langtidsblodsukker (HbA1c) på 1,2 prosentpoeng sammenlignet med insulinbehandling med mange daglige injeksjoner. Forventet levetid var også lengre for de som brukte insulinpumpe - det er beregnet at de lever i gjennomsnitt knapt 1 år lenger enn den andre gruppen. En forbedret blodsukkerkontroll kan redusere behandlingskostnadene ved diabetes, fordi det reduserer risikoen for diabetes senkomplikasjoner.

Færre senkomplikasjoner

Insulinpumpebehandling er altså forbundet med reduserte diabetiske senkomplikasjoner. Dette gjaldt særlig antall tilfeller av nerveskader (nevropati) og øyeskader (retinopati). Alvorlig nyresvikt er et eksempel på en svært kostbar diabeteskomplikasjon. De som bruker pumpe har vel 4 prosent mindre risiko for dette, enn de som bruker behandling med mange injeksjoner. Tilfeller av økende øyeskade (proliferativ diabetisk retinopati) og stort synstap var tilsvarende nedsatt med henholdsvis vel 10 prosent og knapt 3 prosent.

Det vil fortsatt være pasienter som, av ulike grunner, vil ha bedre nytte og effekt av behandling med mange daglige injeksjoner. Men i følge forfatterne av denne danske artikkelen skal ikke økonomi være en grunn til å unngå insulinpumpebehandling. Sett i et langt perspektivt er insulinpumpebehandling omkostningseffektivt, og de kliniske fordelene er store.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Nørgaard K, Sohlberg A, Goodall G. Omkostningseffektivitet ved behandling af type 1-diabetes med insulinpumpe. Ugeskr Laeger 2010; Epub ahead of print - mars: . ugeskriftet.dk