Informasjon

- Dette er tøys og tull

En blanding av utløsende faktorer

Hva som utløser sykdommen, vet forskere og leger fortsatt alt for lite om. Men de vet hva som er viktige disponerende faktorer og utløsende faktorer.

- Blant de disponerende faktorene ser vi at arv spiller en rolle, og det er også vist at bestemte personlighetstrekk, for eksempel samvittighetsfullhet, spiller en rolle. Av utløsende faktorer er det godt dokumentert at visse infeksjoner er utløsende - men dette gjelder ikke i alle tilfellene. Det er heller ikke slik at det er bare ett enkelt virus som kan være utløsende, men Epstein-Barr virus, som gir kyssesyken, er et eksempel på virus som kan utløse sykdommen. En annen utløsende faktor er dramatiske livshendelser. Et generelt poeng er at pasienten kan ha en blanding av de utløsende faktorene, på lik linje med at en person med hjerteinfarkt kan ha flere utløsende faktorer (som kosthold, røyking, stress, osv.), sier Bruun Wyller.

Forrige side Neste side