Informasjon

- Dette er tøys og tull

Hvorfor skal vi skille kropp og sjel?

Lederen av Norges ME-forening kritiserer at leger og forskere har sluttet å definere sykdommen som ME og ikke lenger vil klassifisere dette som en nevrologisk sykdom.

- Jeg er kritisk og forbauset over at ME-foreningen bruker et sitat fra Verdens Helseorganisasjon som er fra 1960-årene. For mange år siden ble magesår klassifisert som en psykisk sykdom, det vet vi også at ikke stemmer i dag. Ny forskning og nye funn blir gjort hele tiden, dette gjelder også kronisk utmattelsessyndrom. Jeg synes ME-foreningen må slutte å argumentere på denne måten. Du kan ikke bruke 40 år gamle klassifiseringer som faglig argument, det holder ikke. Kronisk utmattelse lar seg ikke klassifisere på denne måten. Både psykiske og nevrologiske lidelser handler om hjernen. Hvorfor skal vi på død og liv skille mellom kropp og sjel? En forsker innen nevrobiologi vil si at det ikke er noe skille. Ut i fra min egen forskning er jeg enig med ME-foreningen i at sykdommen innebærer en slags dysfunksjon i hjerne- og nervesystem, men jeg vil ikke være med på å klassifisere det som enten det ene eller det andre. Det henger sammen. Tanker og følelser er like mye hjernefunksjoner som bevegelser er, sier Bruun Wyller.

Forrige side Neste side