Informasjon

Antibiotikaresistens - Vi er i ferd med å bruke opp alternativene

Norge - et foregangsland

Noen typer antibiotika fører lettere til resistens enn andre. Mange nye antibiotikatyper fører til rask resistensutvikling. Norge er på mange måter et foregangsland ved at vi har holdt oss til de mer gammeldagse antibiotikatypene.

- I Norge er situasjonen veldig bra. Vi bruker pasientprøver fra de mikrobiologiske laboratoriene til å undersøke andelen av mikrober som er resistente. I USA ser vi på visse målinger at MRSA utgjør 40 prosent av bakterietypen gule stafylokokker, mens det i Norge er under 1 prosent. I Norge er mellom 2 og 3 prosent av pneumokokker resistente mot penicillin, mens det på Island i en periode lå på 20-30 prosent resistens. Barn med ørebetennelse måtte da ha intravenøs behandling istedenfor penicillin som tabletter eller mikstur. Man kan selv tenke seg utfallet av at alle barn med ørebetennelse får det, sier Simonsen.

Forrige side Neste side