Informasjon

Antibiotikaresistens - Vi er i ferd med å bruke opp alternativene

Alt eller ingenting

Er det noe vi som brukere av helsetjenesten kan gjøre for å redusere risikoen for antibiotikaresistens?

- Ja. For det første er holdningen i befolkningen veldig viktig. Hvis befolkningen hele tiden etterspør medisin, så er det en sterk drivkraft til at leger skriver ut resept - selv om legene vet at det ikke er rett. I Norge anvender vi ulike strategier, blant annet en "vent og se resept". Du får resept på antibiotika, men du får beskjed om å vente en dag eller to før du eventuelt henter ut medisinen og starter kuren. Eller det tar f.eks to dager før resepten blir gyldig. Er du fortsatt like dårlig kan du hente ut medisinen. Slik unngår du å hive deg på behandling med en gang. De fleste infeksjoner går over av seg selv.

Et annen sak er at det er veldig viktig at hvis du først tar antibiotika, så må du ta en ordentlig dose og følge kuren lenge nok til at alle mikrobene er borte. Det vil si at enten bør du ikke bruke antibiotika i det hele tatt, eller så må du gjøre det skikkelig. Det verste du kan gjøre er å ta antibiotika i et par dager, for så å sette medikamentene i skapet og ta litt av og til. Alle kan bidra til at vi ikke bruker mer antibiotika enn nødvendig, og til at vi bruker det skikkelig når vi bruker det, sier Simonsen.

Forrige side Neste side