Informasjon

Antibiotikaresistens - Vi er i ferd med å bruke opp alternativene

Om vi ikke tar problemet antibiotikaresistens på alvor nå, kan vi risikere å rykke nærmere 70 år tilbake i tid ved behandlinger av det vi i dag ser på som enkle infeksjoner. - Ved noen mikrober er vi i ferd med å bruke opp alternativene, sier Gunnar Skov Simonsen, som er leder av Norsk overvåkingssystem for resistens hos mikrober.

Finnes knapt alternativer

Det finnes svært mange typer mikrober, og det finnes mange ulike sorter antibiotika til å behandle med. Noen av de vanskeligste infeksjonene finnes det knapt alternative behandlinger mot.

- I Norge er dette ganske sjeldent, men i USA rapporteres det jevnlig om infeksjoner som det ikke finnes gode alternative behandlingsmetoder mot, fordi mikrobene har blitt resistente. En av konsekvensene er at vi må behandle annerledes. I et sår med en infeksjon må du kanskje skjære bort den infiserte delen, og det er jo en meget aggressiv måte å behandle på. På den andre siden tar det lang tid å utvikle og prøve ut nye medikamenter. Når vi ser på hva vi vet vil komme av nye typer antibiotika i de nærmeste 10 årene, så er det veldig lite, knapt noe som helst. Dette er jo litt ubehagelig, for ved noen mikrober er vi i ferd med å bruke opp alternativene. Vi er ikke opprådd i Norge i dag, men vi går den veien. Derfor er det så viktig at vi bruker antibiotika på en slik måte at vi kan bruke det i minst 20 år til. For det kommer ikke noen fantastisk løsning slik at problemet blir borte, sier Simonsen.

Forrige side Neste side