Informasjon

Antibiotikaresistens - Vi er i ferd med å bruke opp alternativene

Ingen tilhenger av "test-and-treat"

Det er vanlig å teste pasienter for bakterien Helicobakter pylori, en bakterie som forårsaker magesår. I andre deler av verden, så nært som i Danmark, anbefales det å gi behandling om de finner denne bakterien, og det blir da gitt trippelkur med antibiotika. I Norge har vi av flere grunner vært i mot å gi behandling etter påvist bakterie, blant annet fordi mange har denne bakterien i kroppen uten å være syke. Derfor blir det her først gjennomført gastroskopi, slik at man kun behandler de som faktisk har magesår. På grunn av at dette er en kostbar undersøkelse med lang ventetid, har de ellers i verden hoppet over dette. Dermed er det veldig mange som får unødvendig behandling, og vi får en økt bruk av antibiotika.

- Mikrobiologer (mikrobiologi er læren og vitenskapen om mikroorganismer, red. anm.) er nok i utgangspunktet tilhengere av en konkret og god begrunnelse for å behandle. Mange har infeksjon med Helicobakter pylori i magesekken uten at de merker noe til det. Hvis vi skal gi store deler av befolkningen unødig behandling, risikerer vi at vi ikke lenger har noen behandling, fordi bakterien har blitt resistent. En tilsvarende problemstilling ser vi ved gruppe B streptokokker hos mor som kan smitte barnet under en fødsel og i sjeldne tilfeller føre til at barnet blir alvorlig sykt. Svært mange gravide er bærere av gruppe B streptokokker uten at det har noen som helst innvirkning på verken henne eller barnet. Noen mener at vi bør teste og behandle alle gravide for å kanskje forebygge et relativt lavt antall tilfeller årlig der barnet blir smittet, sier Simonsen.

Forrige side Neste side