Informasjon

- Mektig lei

Fare for å undersøke for mye

Fastlegens bekymring når han får slike pasienter, er at han eller hun skal stille feil diagnose. Allmennlegene arbeider i høyere grad alene enn hva f.eks. sykehusleger gjør, og det er alltid en risiko for at de skal overse en viktig sykdom. Som følge av dette kan legene gi vage svar, noe som kan skape usikkerhet. Kan dette ha betydning for disse pasientene?

- Hos oss er det et krav om at vi ikke vil motta pasienter der det ikke er utført et minimum av undersøkelser for å utelukke andre sykdommer. Vi henviser også videre til andre spesialister dersom det er symptomer og tegn som ikke stemmer med sykdomsbildet. Vekttap er et eksempel, nylig utenlandsreise er en annen. Men hvis presentasjonen er typisk og stoffskiftet og andre prøver er normalt, så er sykdomsbildet klart. Det er også en fare for å gjøre for mange undersøkelser til ingen nytte, sier Wessely.

Forrige side Neste side