Informasjon

- Mektig lei

Forvirring om klassifisering

I følge ME-foreningen har navnet kronisk utmattelsessyndrom bare skapt forvirring, fordi det har ført til at forskere og leger har gått bort i fra ME slik sykdommen er definert, og slik Verdens Helseorganisasjon definerte det - under nevrologi. Hvilken rolle har Verdens Helseorganisasjon i dette?

- Dette er en av de urbane mytene. For flere år siden var det noen som drev lobbyvirksomhet i Verdens Helseorganisasjon for å få den nye kategorien av post viralt utmattelsessyndrom inkludert i ICD (International Classification of Diseases). Det hadde ikke vært nevnt tidligere. Jeg tror det må ha vært en nevrolog, ettersom det ble innlemmet i nevrologikoden. Men det forårsaket endel forvirring, fordi beskrivelsen av post viralt utmattelsessyndrom under nevrologi, var identisk med beskrivelsen av nevrasteni i psykiatri. Dette var uungåelig siden for eksempel 98 prosent av de som fyller kravene til kronisk utmattelsessyndrom, også fyller kravene for nevrasteni. Mange, inkludert meg selv, poengterte dette. Vi hadde et Lancet-brev om det i 1992. Verdens helseorganisasjon klargjorde dermed i 1992 at på grunn av denne usikkerheten, stod legene fritt til å bruke den koden de selv foretrakk. Hvis noen hadde en sterk oppfatning om at dette var en nevrologisk sykdom, kunne de bruke en G-kode (nevrologi). Hvis ikke, kunne de bruke en F kode (psykiatri). ICD er et svært vidt klassifikasjonssystem, og Verdens helseorganisasjon syntes det var viktig å tillate alternative muligheter for diagnosekoding, sier Wessely.

Forrige side Neste side