Informasjon

- Mektig lei

- Jeg er mektig lei av dette tullet som blir spredt av et lite antall intolerante aktivister som ikke deler syn med flesteparten av de som lider av sykdommen, sier Simon Wessely, som svar på M.E Foreningens kritikk og spørsmål om en skjult agenda.

Sikker på at det vil være subgrupper

Kronisk utmattelsessyndrom er en uensartet sykdom. Hva mener du om muligheten til å identifisere subgrupper med en mer definert sykdom?

- Jeg har publisert en artikkel om dette temaet i fagtidsskriftet Lancet (Wessely et al, 1999). Jeg er sikker på at det vil være subgrupper, og jeg er sikker på at de ikke vil bli symptomatisk, men patofysiologisk definert. (Patofysiologisk betyr objektive, målbare, forandringer i organer eller funksjoner.) Jeg antar at en deling som vil virke fornuftig, er mellom en gradvis begynnelse og akutt begynnelse. Flere artikler, blant annet Hickie et al, ser ut til å bygge opp under denne teorien, sier Wessely.

Forrige side Neste side