Intervju

- Jeg har enda ikke sittet i en sak der jeg har oppfattet at noen har ønsket å skade et spedbarn

- Det å få en voksen til å innrømme å ha skadet sitt eget barn, sitter nok langt inne. Filleristing skjer ofte når en forelder er sliten og fortvilet, sier Brit Kjelleberg. Hun har vært bistandsadvokat i rettssaker der foreldre har vært tiltalt for filleristing - shaken baby syndrom.

En svensk utredning fra 2016 uttrykker bekymring knyttet til usikkerhet ved diagnostisering av shaken baby syndrom i straffe- og barnevernssaker. Den samme usikkerheten uttrykker den pensjonerte professoren i nevrokirurgi Knut Gustav Wester.

Les intervjuet med Wester her: - Det mangler dokumentasjon for å stille diagnosen shaken baby syndrom

Mia Cathrine Myhre, som er overlege ved Oslo universitetssykehus og seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, sier at det ikke er stor uenighet eller diskusjon om shaken baby syndrom i fagmiljøet.

Les intervjuet med Myhre her: - Ingen stor uenighet om shaken baby syndrom

Triaden av symptomer som kjennetegner shaken baby syndrom (filleristing), er blødning i netthinnen, blødning under hjernens dura mater (subduralblødning), og hevelse i hjernen.

Brit Kjelleberg er advokat og partner i advokatfirmaet BAX AS. Hun har vært bistandsadvokat i rettssaker knyttet til filleristing/shaken baby syndrom.

- Den som utøver volden er ofte fortvilet

NHI.no har tatt kontakt med Kjelleberg for å få vite mer om den juridiske siden ved rettsaker om filleristing/shaken baby syndrom.

- På hvilket grunnlag blir en person dømt for å ha filleristet et barn? Er det basert utelukkende på funn av triaden – og særlig da blodtilblandet væske mellom skallen og hjernebarken og blødninger på netthinnen, eller gjøres det også andre undersøkelser av politi/barnevern eller andre?

Det finnes ikke noe enkelt svar på dette, ettersom sakene er så forskjellige. Det skal være bevis utover enhver rimelig tvil. Generelt har man objektive bevis, og subjektive bevis. Objektive bevis veier som regel tyngre enn subjektive bevis. Objektive bevis kan være medisinske funn, teledata og så videre, mens subjektive bevis kan være forklaringer i vitneavhør. Det å få en voksen til å innrømme at han eller hun har skadet et barn, sitter nok langt inne. Jeg tror det ligger iboende i alle mennesker at man ikke skal skade forsvarsløse barn. Jeg har enda ikke sittet i en sak der mitt inntrykk er at noen har ønsket å skade et spedbarn. Ved filleristingssaker er den som utøver volden, ofte sliten, trett og fortvilet. Det er ofte et tema om barnet kan ha falt fra stellebord, eller kan ha fått skadene på annet vis, for eksempel om en hund kan ha hoppet på barnet, men medisinsk sakkyndig har i de sakene jeg har sittet i uttalt at de medisinske funnene ikke er forenlig med slike skademekanismer. Shaken baby syndrom er slik jeg har forstått det, utledet fra skader man ser hos spedbarn ved trafikkulykker. Det vi ser er blant annet de samme mekanismene som ved nakkesleng, der oksygentilførselen til hodet blir kuttet, sier Kjelleberg.

Ikke alle filleristinger gir slike skader.

- Jeg tror det er store mørketall ved filleristing, det er ikke gitt at det gir slike skader, sier Kjelleberg.

Neste side