Intervju

- Jeg har enda ikke sittet i en sak der jeg har oppfattet at noen har ønsket å skade et spedbarn

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

-Hopper ikke rett på filleristing

- Hvilke bevis må til for at en person skal bli dømt for å ha filleristet et spedbarn?

- Kan andre årsaker utelukkes? Det er et viktig spørsmål til medisinsk sakkyndig. Etterhvert har vi fått et gode rutiner og tester for å utelukke at det kan være andre årsaker til skaden. Det vil si omfattende testsystemer for eventuelt arvelige sykdommer, genfeil eller om det kan være underliggende sykdom som kan forklare skadebildet, for eksempel benskjørhet. Disse objektive funnene blir satt opp imot forklaringer i saken, og mot andre funn som er gjort. Ofte hentes det inn opplysninger fra familien rundt. Har familien hatt det vanskelig? Den medisinske journalen, og journalen fra helsestasjonen under svangerskap og etter fødsel, hentes også inn. Man ser på teledata, og eventuell korrespondanse mellom foreldrene. Barn som overlever, blir ofte akuttplassert i familiehjem sammen med mor og/eller far. Der observeres samspillet mellom mor/far og barn - nonverbale tegn som også har betydning. En medisinsk sakkyndig ser på skadene, og journalene, på jakt etter alternative årsaker til skadene. Man hopper ikke rett på filleristing. En sak om filleristing blir slik jeg opplever det, fort spisset mot far, men det er viktig å tenke på at også mødre kan stå bak. Vi mennesker har mange fordommer med oss, og vi har ofte vanskeligere for å se at kvinner kan skade. Det må videre selvsagt utelukkes at andre personer kan ha påført skadene, og man undersøker for eksempel om barnet har hatt barnevakt, eller andre tilsynspersoner som kan ha hatt anledning til å påføre skaden(e), sier Kjelleberg.

Det er heller ingen mal for hvilken straffebestemmelse tiltale blir tatt ut på.

- Det kan være alt fra familievoldsbestemmelsen, generelle voldsbestemmelser, drapsforsøk, medvirkning til voldsutøvelsen, til å unnlate å oppsøke nødvendig helsehjelp. Ofte er det ikke mulig å si hvem som står bak filleristingen. Det er gjerne to omsorgspersoner, og ganske mange mulige scenarier, sier Kjelleberg.

Forrige side Neste side