Intervju

- Jeg har enda ikke sittet i en sak der jeg har oppfattet at noen har ønsket å skade et spedbarn

- Det å få en voksen til å innrømme å ha skadet sitt eget barn, sitter nok langt inne. Filleristing skjer ofte når en forelder er sliten og fortvilet, sier Brit Kjelleberg. Hun har vært bistandsadvokat i rettssaker der foreldre har vært tiltalt for filleristing - shaken baby syndrom.

Lite vitner til det som skjer i hjemmet

I Svenske SBUs utredning av filleristing og i en kommentar i Tidsskrift for Den norske legeforening påpekes følgende (Fra Tidsskriftet): "Så godt som ingen filleristingsartikler jeg har lest, baserer seg på vitneobservasjoner eller troverdig tilståelse i nær tidsrelasjon til den påståtte kriminelle handlingen."
- Hvor vanlig er det at det er vitner til familievold og andre overgrep som kan sammenlignes med filleristing?

- Jeg har hatt en sak der far ble dømt for utøvelse av vold, der han kom med en slags erkjennelse av det i retten. Generelt er det imidlertid sjelden vitner til det som skjer i hjemmet. Det kan hende at man har søsken eller svigerforeldre boende hjemme, men dersom vi har vitner, er det gjerne til familier som bor i blokk, hvor for eksempel naboer kan ha hørt og/eller observert noe. De som utsettes for familievold generelt, har vanskelig for å fortelle om det, sier Kjelleberg.

Forrige side Neste side