Intervju

- Jeg har enda ikke sittet i en sak der jeg har oppfattet at noen har ønsket å skade et spedbarn

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Medisinsk sakkyndig spiller en viktig rolle

Medisinsk sakkyndig spiller en viktig rolle i en rettsak med tiltale om filleristing.

- Medisinsk sakkyndige spiller en veldig stor rolle og er tungtveiende bevis. Der kommer juristene til kort. Det er den sakkyndige som ser på og vurderer de medisinske bevisene, sier Kjelleberg.

Om det er en eller flere sakkyndige i denne type saker, varierer.

- Det kommer litt an på kompleksitet, behov for spesialkompetanse ut over rettsmedisiner, og om noen av partene ønsker en alternativ vurdering. Hvordan de sakkyndige blir valgt, vil nok også variere. I denne typen saker pleier politiet å hekte på en rettsmedisiner tidlig i etterforskningen. Ellers kan partene foreslå sakkyndige som retten oppnevner, og her går man oftest ut fra egenerfaring. Så vidt meg bekjent finnes det ingen liste i tingretten over godkjente eller faste sakkyndige, sier Kjelleberg.

Kjelleberg mener at det er viktig at det blir snakket mer om filleristing, og om hvor lite spedbarn tåler.

- Fra at menneskeperspektiv tenker jeg at man kan forstå at slikt kan skje. At noen kan tenke at det er bedre å riste et spedbarn, enn å slå det. Derfor er det så viktig å snakke om hvor lite barn tåler. Noen ønsker å påføre andre skader, men mitt inntrykk er at de som har filleristet, er mennesker som i sin fortvilelse har påført barnet skade. For meg er det en trøst at jeg ikke har opplevd å møte noen såkalte monster i disse sakene. De som er tiltalt i slike saker, fremstår nesten påfallende rolige. Jeg tror det er forferdelig tungt, når det synker inn hva de har gjort. Om de feilaktig er tiltalt for filleristing, er det også forferdelig, sier Kjelleberg.

Forrige side Neste side