Nyhetsartikkel

Jomfrufødsler i våre dager

Ved 0,5 prosent av svangerskap blant unge amerikanske jenter, oppgir jentene selv at de ikke har hatt sex. Barnet er heller ikke unnfanget ved hjelp av kunstig befruktning.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i BMJs juleutgave. Forfatterne har sett på hvor stor andel av unge i USA som oppgir at de har blitt gravide uten å ha sex.

Deltagerne var 7870 kvinner som var en del av en større, langvarig studie om unges helse. Blant deltakerne dekker aldersspennet ungdomstid og tidlig voksenalder. Forfatterne så etter forekomst av jomfrufødsler, basert på selvrapportering. Forfatternes hypotese var at individuelle og innholdsrelaterte faktorer kan påvirke rapportering.

Hadde oftere signert kyskhetsløfter

5340 av deltakerne rapporterte svangerskap, hvorav 45 (0,8 prosent) av de gravide oppga at de var jomfru. Selv om det var få som rapporterte jomfrufødsler, skjedde dette oftere blant kvinner som hadde signert et kyskhetsløfte, eller hadde foreldre som selv oppga at de ikke hadde vært flinke til å snakke med barna sine om sex og prevensjon.

Kyskhetsløfter blir gjerne signert av de som vil forbli jomfru til de er gift, og av ikke-jomfruer som lover å avstå fra sex frem til de er gift.

Feilkilder ved selvrapportering

Selv om forfatterne spiller på adventstiden og det faktum at mange nå teller ned til feiringen av Jesus fødsel, er det også et alvorlig budskap i konklusjonen: Når en halv prosent av kvinnene konsekvent oppgir av de er jomfruer, og at de ikke har benyttet seg av kunstig/assistert befruktning, likevel rapporterte jomfrufødsler, sier dette noe om avvik forskere må være oppmerksomme på. Til tross for en rekke forbedringer og sikkerhetstiltak som skulle optimalisere korrekt rapportering, møter forskere fortsatt utfordringer i innsamling og analysering av selvrapportert informasjon ved potensielt følsomme tema.

Kilder

Referanser

  1. Herring AH, Attard SM, Gordon-Larsen P, Joyner WH, Halpern CT. Like a virgin (mother): analysis of data from a longitudinal, US population representative sample survey. BMJ 2013. www.bmj.com