Nyhetsartikkel

Juks er hovedårsak til at artikler blir trukket

Artikler som blir trukket fra medisinske tidsskrifter på grunn av juks og svindel eller mistanke om svindel, er nesten 10-doblet siden 1975. Det er foreløpig ingenting som tyder på at denne økningen vil avta.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet the Proceedings of the National Academy of Sciences1.

I to tredjedeler av tilfellene der biomedisinske artikler er trukket tilbake, er det juks og svindel, ikke feil, som er årsaken, skrive BMJ2 i en omtale av studien.

Fra feil til svindel

Forfatterne bak studien hadde sett på alle 2047 tilbaketrukne artikler som var oppført i PubMeds index i mai 2012. Forfatterne så på årsaken til at tidsskriftene hadde valgt å trekke artiklene, og de undersøkte i tillegg amerikanske myndigheters Office of Research Integrity og andre kilder. Dette førte til at 118 av 742 artikler som i tidligere studier hadde blitt undersøkt og funnet tilbaketrukket på grunn av feil, viste seg å være trukket på grunn av juks og svindel - ikke feil.

Svindel, feil og plagiat

Forfatterne konkluderte med at uredelighet var årsaken i 67 prosent av tilfellene der artikler ble trukket. Svindel eller mistanke om svindel var årsaken i 43 prosent av tilfellene, 14 prosent ble trukket på grunn av dobbelpublisering, og i 10 prosent av tilfellene var årsaken plagiering. 21 prosent av artiklene ble trukket på grunn av feil. Resten av artiklene ble trukket av ulike grunner eller av ukjente årsaker.

Ofte er tilbaketrekningsnotatet utilstrekkelig til å fastslå den virkelige årsaken til tilbaketrekningen. Ufullstendige, lite informative, eller misvisende kunngjøringer har ført til en at antallet tilfeller av svindel i de mange artiklene som har blitt trukket de siste årene, har blitt undervurdert. Siden 1990 har det vært en stor økning av slike tilbaketrekninger, og denne økningen ser ikke ut til å avta. Økningen av artikler som blir trukket på grunn av svindel, eller mistanke om svindel, er nesten 10-doblet siden 1975.

Flest hos de som publiserer mest

Forfattere fra USA, Tyskland og Kina sto for tre fjerdedeler av artiklene som ble trukket. Det er også disse landene som står for hovedmengden av publiserte artikler innen biomedisinsk forskning.

Eksempler på svindel kan være at forfatterne tar snarveier, forfalsker data eller er uredelige på andre måter.

Kilder

Referanser

  1. FC Fang, RG Steen, A Casadevall. Misconduct accounts for the majority of retracted scientific publications. PNAS 2012. www.pnas.org
  2. B Roehr. Fraud, not error, is why two thirds of biomedical papers are withdrawn. BMJ 2012. www.bmj.com