Informasjon

Kan forebygge blodpropp i hjertet

Danske forskere har gjort funn som gir muligheter for å forebygge blodpropp i hjertet.

- Vi har ved hjelp av genstudier vist at høye nivåer av lipoprotein(a) kan være en direkte årsak til blodpropp i hjertet, sier forsker Pia Kamstrup til Nhi.no.

Sammen med tre kolleger ved Herlev Hospital i Danmark står hun bak studien som er publisert i tidsskriftet Journal of the American Medical Association (JAMA).

De danske forskerne har vist at det er en direkte sammenheng mellom blodpropper i hjertet og mengden av det genetisk bestemte stoffet lipoprotein(a).

Les også: Dette er blodpropp

Gener spiller inn

Kamstrup sier til Nhi.no at ti prosent av befolkningen har så høyt nivå av dette stoffet i blodet at de har to til tre ganger så stor risiko for å få blodpropp som personer som har lave nivåer.

Dermed er det ikke kun dårlig fysisk form og usunn livsstil som er avgjørende for om man får blodpropp. Genene spiller også inn. Funnene skaper muligheter for å forebygge sykdommen, siden man kan forutse hvem som kan bli rammet.

- Det er oftest summen av de samlede risikofaktorene som avgjør hvorvidt man faktisk blir syk og får blodpropp i hjertet. Men lipoprotein(a) er en uavhengig risikofaktor, sier hun.

Gjelder mange

Studien til Kamstrup forteller at en tredjedel av alle dansker er født med en økt risiko for at få blodpropp i hjertet. Når disse tallene overføres til utlandet, dreier det seg om enormt mange mennesker. I Danmark er blodpropp i dag den hyppigste dødsårsaken.

- Mengden av dette proteinet er genetisk betinget, men hvor mye har kostholdet å si for mengden i blodet?

- Generelt har kosten liten innflytelse på mengden av lipoprotein(a) i blodet – men enkelte studier har vist at transfettsyrer kan øke konsentrasjonen av lipoprotein(a), mens andre fettsyrer muligens senker konsentrasjonen, sier Kamstrup.

Blodprøve gir svaret

- Kan man måle mengden av dette proteinet, og finnes det medisiner som kan senke nivået?

- Mengden av lipoprotein(a) i blodet kan bestemmes ved å ta en blodprøve. Hvis nivået er veldig høyt, kan man overveie å behandle med nikotinsyrepreparater. Dette kan senke nivået av lipoprotein(a). Hvis man velger en slik behandling, trengs det relativt store doser og dette er ofte forbundet med bivirkninger. Så langt finnes det ikke kliniske randomiserte studier som forteller noe om effekten av å senke konsentrasjonen av lipoprotein(a), sier hun.

Pia Kamstrups resultater er basert på undersøkelser av gener til 40.000 dansker.

- Hvordan bør denne nye kunnskapen endre legenes praksis?

- Man kan vurdere å innføre målinger av lipoprotein(a) blant enkelte grupper, for eksempel mennesker som er arvelig disponert for blodpropp i hjertet, sier Kamstrup.

Hun forteller at hun ikke var overrasket over funnene, siden både dyreforsøk og resultater fra andre studier har antydet det samme.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Kamstrup P, Tybjærg- Hansen A. . Genetically Elevated Lipoprotein(a) and Increased Risk of Myocardial Infarction. JAMA 2009; 301(22): 2331-2339..