Nyhetsartikkel

Kan kaffe bidra til lavere blodtrykk?

Et av verdens mest populære drikker kan også bidra til å regulere blodtrykket, viser en ny studie.

At kaffedrikking kan virke positivt på hjertehelsa, har flere studier vist.

Men effekten på blodtrykket har ikke vært belyst i stor grad så langt, skal vi tro forskerne bak en ny studie publisert i Nutrients1 i februar 2023.

Da forskerne i denne studien undersøkte sammenhengen mellom kaffe og blodtrykk, inkluderte de 720 menn og 783 kvinner fra en helseundersøkelse i Italia. 

Deltagernes blodtrykksnivå og forbruket av kaffe ble sammenlignet, sammen med en rekke andre kliniske data.

Resultatene viste at de som drikker to eller tre kopper kaffe om dagen, har lavere blodtrykk enn de som drikker bare en kopp eller ingen i det hele tatt. 

Dette skal være den første studien som undersøker denne sammenhengen i en italiensk befolkning.

- Dataene bekrefter den positive effekten som kaffedrikking har på på kardiovaskulær risiko, sier professor Claudio Borghi i en nyhetmelding2 om studien. 

Han sier at koffein kun er en av flere komponenter i kaffe -  og er absolutt ikke den eneste med en aktiv rolle i en kopp kaffe. Han minner om at det er sett positive effekter på menneskers helse også blant de som drikker koffeinfri kaffe.

- Vi vet at koffein kan øke blodtrykket, men andre bioaktive komponenter i kaffe ser ut til å motvirke denne effekten med et positivt sluttresultat på blodtrykksnivået, sier han.

Forskerne undersøkte også om kaffedrikking hadde noen påvirkning på stivheten i blodårene, men fant ingen sammenheng.

Referanser

  1. Cicero F. G. A, Fogacci F, et.al. Self-Reported Coffee Consumption and Central and Peripheral Blood Pressure in the Cohort of the Brisighella Heart Study. Nutrients 2023. www.mdpi.com
  2. Drinking coffee helps maintain low blood pressure, Eurekalert nhi.no