Nyhetsartikkel

Kan lite og dårlig søvn øke risiko for MS?

For lite og dårlig søvn i tenårene kan øke risikoen for MS senere i livet.

Det viser en svensk studie publisert i tidsskriftet Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry1.

Forskerne konkluderer med at utilstrekkelig søvn og lav søvnkvalitet i ungdomsårene ser ut til å øke risikoen for senere å utvikle multippel sklerose (MS).

Immunsystemet trenger nok søvn

Innledningsvis skriver forskerne at tilstrekkelig med god søvn i ung alder er nødvendig for at immunsystemet skal fungere godt. Dette kan være forebyggende mot MS.

De skriver også at man fra tidligere forskning vet at skiftarbeid har vært forbundet med økt risiko for MS. Men hvordan søvnvanene spiller inne på dette, har ikke vært undersøkt. 

Årsak til sykdom

Denne studien er en case-control-studie - en analysemodell der personer med en sykdom eller et symptom (cases) blir sammenlignet med friske personer (controls). Målet er å se etter mulige årsaker til en aktuell sykdom eller symptom.

I forbindelse med studien ble personer med MS rekruttert fra sykehus- og privatdrevne nevrologi klinikker.

Forskerne fokuserte spesielt på søvnmønstre i alderen 15 til 19 år, og den endelige analysen inkluderte 2.075 personer med MS og 3.164 uten tilstanden i denne aldersgruppen.

Hverdag og helg

Deltakerne i studien ble spurt om hvilket søvnmønster de hadde - hvor lenge de sov både på hverdager og i helgene eller på fridager. 

Kort søvn ble definert som mindre enn 7 timer per natt. Tilstrekkelig søvn som 7-9 timer og lang søvn som 10 timer eller flere timer per natt.

Forskerne var ute etter å se om det var forskjeller i søvnmønsteret til ungdommene i de periodene de gikk på skole/arbeid eller hadde fri. De kategoriserte endringene i søvnlengde mellom hverdag og helg, og fant ut om ungdommene endret tiden de sov da det ble helg med enten 1 time mer, 1-3 timer mer eller 3 timer mer. 

Studiedeltakere ble også bedt om å vurdere søvnkvalitet ved hjelp av en 5-punkts skala, hvor 5 var veldig bra.

Resultatene

Etter at forskerne hadde analysert sine resultater, viser det seg at utilstrekkelig søvn og lav søvnkvalitet i ungdomsårene økte risikoen for MS. 

Men endringene i søvntidspunkt mellom hverdag og helg påvirket ikke risikoen for sykdommen. 

Konkret viste resultatene at sammenlignet med å sove 7-9 timer per natt i tenårene, var kort søvn forbundet med 40 prosent økt risiko for senere å utvikle MS. Forskerne har korrigert med flere faktorer som kan påvirke resultatet, som KMI og røyking.

Derimot var ikke lang søvn forbundet med økt MS-risiko. 

En subjektiv vurdert dårlig søvnkvalitet førte til 50 prosent økt risiko for å utvikle tilstanden.

40 og 50 prosent økning i risiko for MS høres voldsomt ut, men da skal du vite at i utgangspunktet er den årlige risikoen for å utvikle MS cirka 8 per 100.000 innbyggere. Det vil si at årsrisikoen er 0,00008 prosent. 40-50 prosent økning i denne risikoen vil da si at risikoen blir 0,00012 prosent (eller 12 per 100.000) - altså en forsvinnende liten økning av den absolutte risikoen for å få MS.

Problematisk mediebruk

Forskerne mener det trengs opplæringstiltak rettet både mot foreldre og ungdom for å nå ut med kunnskap om hva for lite søvn har å bety. 

Likevel mener forskerne funnene de har gjort bør tolkes med forsiktighet. Det kan være en omvendt årsakssammenheng - at dårlig søvn kan være en konsekvens av at man har en nevrologisk skade.

Et annet poeng er at for lite eller forstyrret søvn er vanlig blant tenåringer. Både fysiologiske, psykologiske og sosiale endringer i denne aldersperioden kan forklare dette. I tillegg kommer påvirkingen fra sosiale medier. De beskriver teknologi og internettilgang som et folkehelseproblem som påvirker søvnen.

Kilder

Referanser

  1. Åkerstedt T, Olsson T, et.al. Insufficient sleep during adolescence and risk of multiple sclerosis: results from a Swedish case-control study. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 2023. jnnp.bmj.com
  2. MedicalXPress, Insufficient good quality sleep during teenage years may heighten subsequent MS risk, suggests study medicalxpress.com