Nyhetsartikkel

Kan spare mye på å investere i ansattes helse

Dårlig psykisk helse og for lite fysisk trening har større innvirkning på produktiviteten i en bedrift enn annen helserisiko. Økt velvære gjennom tiltak som kan bidra til bedre helse, sunnere livsstil og et bedre arbeidsmiljø, kan øke produktivitet og inntjening for bedriften.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kostnader knyttet til fravær av arbeidstakere, eller arbeidstakere som er på jobb men ikke fullt involverer seg i arbeidet sitt, er beregnet til 2259 milliarder dollar i USA hvert år. I Spania utgjorde denne kostnaden 4.2 prosent av bruttonasjonalprodukt. Dette viser at å investere i ansattes helse vil kunne føre til at arbeidsgiver på sikt sparer store summer. Dette ifølge en studie som ble publisert i Journal of Occupational and Environmental Medicine (JOEM) i april 20131.

Tiltak for å redusere helserisiko

Deltagerne i studien var 19.121 ansatte hos fem ulike arbeidsgivere/bedrifter. Forfatterne viser til at en ny sammenligning de har gjort, bekrefter tidligere funn om at dårlig psykisk helse (stress, depresjon og funksjonelle plager) og for lite trening, hadde større innvirkning på produktivitet enn andre helserisikoer.

Forfatterne fant også at tilbakevendende smerte, høyt blodtrykk, og et usunt kosthold hadde en betydelig innvirkning på produktiviteten. Tiltak som ble gjennomført i studien, hadde som mål å redusere disse helserelaterte risikoområdene.

25 prosent reduserte helserisikoen

Etter at de fem arbeidsgiverne gjorde ulike tiltak på arbeidsplassen for å øke de ansattes velvære, var 25 prosent i stand til å redusere sin fysiske helserisiko. 26 prosent fikk sunnere vaner, 16 prosent fikk bedre sosial og emosjonell helse, og 31 prosent reduserte arbeidsrelatert helserisiko. Disse endringene kom i tillegg til en reduksjon i fravær på 27 prosent. 53 prosent av deltagerne hadde samme helserisiko som ved studiens start, mens 20 prosent økte risikoen. For de som reduserte helserisikoen, fant forfatterne en reduksjon i fravær og økning i arbeidsinnsats/ytelse.

Helserelatert risiko som høyt blodtrykk, tilbakevendende smerter, usunt kosthold, for lite trening og dårlig psykisk helse var mer utbredt ved studiens start, og hadde en større innvirkning på produksjonstap. Andre typer risiko som ikke hadde noe med helse å gjøre, som et dårlig forhold til sin overordnede, eller det å ikke få brukt sine sterke sider på jobb, og en organisasjon som var lite støttende med tanke på de ansattes velvære, var også viktige faktorer som påvirket produksjonen over tid.

I konklusjonen skriver forfatterne at resultatene kan tyde på at produksjonsmål kan forbedres over tid, og at flerdimensjonale program som skal øke ansattes velvære, bør vurderes, særlig når produksjonsmål som ikke bare er helserelaterte, er av interesse.

Fremmer velvære og skaper et støttende miljø

Forfatterne undersøkte forholdet mellom produksjon og 19 risikofaktorer for velvære, som kan endre sosial- og psykisk helserisiko, arbeidsrelatert risiko og økonomisk helserisiko. Studien innebar spørreundersøkelser som ble utført ved studiens start, og etter ett år. I denne 12-måneders perioden iverksatte arbeidsgiverne et program med flerdimensjonelle forbedringer for å fremme velvære på arbeidsplassen. Arbeidsgiverne valgte også ut en serie tiltak. Dette kunne f.eks være målinger av miljøfaktorer i bedriften, veiledning i håndtering av kroniske sykdommer, veiledning om ulik tiltak som påvirker helserisikoen - som for eksempel røykeslutt, trening og et sunt kosthold. Blant andre tiltak var det å sørge for et sunnere tilbud i kantina, endringer i det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, subsidierte treningsprogram, økonomiske stimuli for å øke fysisk aktivitetsnivå eller spise sunt, og tilgang til program som ga økonomisk opplæring og rådgivning. Målet for det hele var å fremme velvære ved å redusere de ansattes individuelle risiko, og skape et støttende miljø.

Kilder

Referanser

  1. Shi, Yuyan, Sears, Lindsay E, Coberley, Carter R, Pope, James E. . The Association Between Modifiable Well-Being Risks and Productivity: A Longitudinal Study in Pooled Employer Sample. JOEM ; 55: 353-64. journals.lww.com